Ηρακλής Τριχείλης:Επιστολή στον Υπουργό κ. Κώστα Σκανδαλίδη.


 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με επιστολή του προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μεταφέρει τον προβληματισμό του για τον τρόπο υπολογισμού & καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

12/4/2011

                Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

                Ο τρόπος υπολογισμού & καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις στα καταβαλλόμενα ποσά, καθώς περιλαμβάνει υψηλές και κυρίως άνισες τιμές σε ορισμένα προϊόντα φυτικής παραγωγής.

                Κατ’ αρχήν, αυξήθηκε για όλη τη φυτική παραγωγή (πλην ελιάς) ο συντελεστής ασφαλιζόμενης αξίας από 3% σε 4%, γεγονός που από μόνο του προϋποθέτει αύξηση κατά 33% στις ασφαλιστικές εισφορές.

                Επίσης, ο οριζόντιος τρόπος υπολογισμού της μέσης παραγωγής με μοναδικό κριτήριο τη στρεμματική απόδοση είναι άδικος, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις που υφίστανται από περιοχή σε περιοχή. Στο Δήμο μας εν προκειμένω, οι μέσες τεκμαρτές στρεμματικές αποδόσεις των 3 και 2,5 τόνων σε πορτοκάλια και μανταρίνια αντίστοιχα είναι υπερβολικά υψηλές διότι η μέση παραγωγή δεν υπερβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία τα 1000 κιλά ανά στρέμμα.

                Επιπλέον, δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι νέες φυτεύσεις, οι οποίες έχουν την ίδια αντιμετώπιση με καλλιέργειες πλήρους παραγωγής και οι κάτοχοι των οποίων καλούνται να πληρώνουν ισόποσες ασφαλιστικές εισφορές για καλλιέργειες που δεν θα αποδίδουν  παραγωγή για ορισμένα χρόνια.

                Θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση του ασφαλιστικού Νόμου υπέρ ΕΛΓΑ καθώς και της αντίστοιχης ΚΥΑ, ώστε να αρθούν οι αδικίες και οι ανισότητες που περιλαμβάνει.

 

                Η πρότασή μας για ένα πιο δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, είναι ο διαχωρισμός σε ζώνες καλλιέργειας ή διαφορετικά να υπολογίζεται και να παρακρατείται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς ανάλογα με το ύψος των κατατιθέμενων προς επιστροφή ΦΠΑ τιμολογίων πώλησης , σε σύγκριση και διασταύρωση με τα δηλωθέντα στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης  (π.χ. μέγιστο τεκμαρτό ύψος παραγωγής ανά στρέμμα) ώστε να αποφευχθούν διάφορες στρεβλώσεις.

                                                  Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ