Αγροτικά θέματα


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας και σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015 ενημερώνουμε ότι έχει διενεργηθεί ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Λακωνίας που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2015, με επιτυχία.

Ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με την εξαίρεση των Τ.Κ. Καστορείου και Βορδόνιας που παρουσιάζουν χαμηλό αριθμό δακοσυλλήψεων.

Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει προβεί ακόμη στην προμήθεια φυτοφαρμάκων και προσελκυστικών ουσιών, αδυνατούμε να διενεργήσουμε τρίτο γενικό δολωματικό ψεκασμό.

Επειδή η περίοδος ελαιοσυλλογής πλησιάζει και σε κάποιες νότιες περιοχές του Νομού μας έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει οι παραγωγοί να μεριμνήσουν – αναλόγως των συνθηκών - για την φυτοπροστασία των ελαιοκαλλιεργειών τους.

12-10-2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ