Δήμος Μονεμβασίας - Αγροτικά Θέματα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΕΑ)

9/10/2015

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με υπηρεσιακά στελέχη του ΕΛΓΑ, ενημερώνουμε τους Αγρότες, ότι πριν το τέλος του έτους  θα εξοφληθεί η ΠΣΕΑ του έτους 2011 και θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες αποζημιώσεων από τους παγετούς του έτους 2015 για ελιές και εσπεριδοειδή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ηρακλής Τριχείλης