Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.


 

Η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW, στη θέση ‘’Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη’’ και δίκτυο διασύνδεσης, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ν Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης Γ τάξης με διακριτικό τίτλο ALKIONI HOLIDAYS Α.Ε.  167 θέσεων (501) ατόμων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.  που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Βλήχα ΔΔ Σχοίνου του Δ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία οκτώ (8) νέων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. στη θέση ΔΔ Αγίων Θεοδώρων του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού και βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης – Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης – Υδρομάστευση πηγής» στις θέσεις Παραδείσι, Πέτρα, Καλένια, Ψαθάκα ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών του Δ Μονεμβάσιας ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Ν. Αργολίδας, για υλοποίηση πρότασης στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα ‘’Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Νοσοκομείο Ναυπλίου για το έργο «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/96 για το χρονικό διάστημα 2011 έως 2014 των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

Έγκριση μεταφοράς προγραμμάτων ΟΣΚ – ΤΕΟ – Τόκων και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων, έργων και εργασιών έτους 2010 Π.Ε. Λακωνίας, στο οικονομικό έτος 2011.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Έγκριση παραχώρησης του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 9780 κρατικού αυτοκινήτου στο Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Ερμιονίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Έγκριση παραχώρησης χρήσης του ΚΗΥ 5121 κρατικού αυτοκινήτου στο Δήμο Ξυλόκαστρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Ορισμός εκπρόσωπων για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με την επωνυμία «Κέντρο Νέων Κορινθίας» και «Κέντρο πρόληψης και χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών» και διακριτικό τίτλο «Δίολκος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Επιμόρφωσης και κατάρτισης Νομού Κορινθίας – Ανώνυμη Εταιρεία»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Δερβενίου» προϋπολογισμού 1.605.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση – αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου Ταΰγετου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση από κατολισθήσεις δρόμου «Μάλθη – Ρευματιά,  Β’ φάση».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των δυτικών ακτών του Ν. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) του Δ. Ιθώμης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Για την εκπόνηση σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Δήμου Αυλώνος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) του Δ. Αβίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των ποταμών του Ν. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία του Δ Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων στις επιτροπές παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή – διαμόρφωση – επέκταση εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Έγκριση σκοπιμότητας και όρων της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Πύλο για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Πύλου της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Έγκριση σκοπιμότητας και όρων της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Μεσσήνη για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Έγκριση σκοπιμότητας και όρων της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Μελιγαλά για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Μελιγαλά της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Μαλαπάνης.

Παραχώρηση χώρου γραφείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στον ΕΦΕΤ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα Νικολάκου

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Αναθεώρηση χωροταξικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα Νικολάκου.