Δήμος Σπάρτης - Αγροτικά Θέματα


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

15-9-2015

Προς        

1. ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), Διεύθυνση Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων, Αθήνα

2. ΕΛΓΑ - Υποκατάστημα Τρίπολης, Τρίπολη

 

ΘΕΜΑ:  «Αναγγελία ζημιάς και αίτημα αποζημίωσης για ακαρπία στην καλλιέργεια καστανιάς από αντίξοες καιρικές συνθήκες έτους 2015, στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης».

Σας γνωρίζουμε ότι από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο έτους 2015 στην καλλιέργεια καστανιάς στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης έχει προκληθεί εκτεταμένη ζημιά στην τρέχουσα παραγωγή (ακαρπία).

Από την αρχική αποτίμηση της έκτασης των ζημιών διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές, η παραγωγή είναι μηδενική στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ έχουν πληγεί ιδιαίτερα όλες οι ορεινές Τοπικές Κοινότητες, όπου καλλιεργείται η καστανιά στο Δήμο μας, όπως ενδεικτικά στις ΤΚ Καρυών, Βαρβίτσας, Βαμβακούς, Γεωργιτσίου, Αγόριανης, Καστορίου, Άρνας, και λοιπές.

Οι ζημιές αυτές τηρούν τις προϋποθέσεις για καταβολή ενισχύσεων των άρθρων 3 και 4 της ΚΥΑ 281245/ 8-4-2008 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ 628/Β΄/9-4-2008) αφού υπάρχουν επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα, οι επιπτώσεις τους είναι σοβαρές, οι προκληθείσες ζημιές ξεπερνούν κατά πολύ το κατώτερο όριο ζημιάς 30% των ειδών της ευρύτερης περιοχής που απαιτείται για την καταβολή ενίσχυσης, και έχει πληγεί η ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Θεωρώντας το παρόν έγγραφο ως αναγγελία ζημιάς ΕΛΓΑ και αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με επιτόπιους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του ΕΛΓΑ, να προσδιοριστεί η πληγείσα περιοχή και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί καστανιάς του Δήμου μας για τις ζημιές στην τρέχουσα παραγωγή, είτε από τον ΕΛΓΑ είτε από  Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ