Δήμος Μονεμβασίας - Αγροτικά Θέματα.


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                 Μολάοι  5 Απριλίου 2011 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ. : 5895

Ταχ. Δ/νση: Μολάοι Λακ.                       

Τ.Κ. : 230 52


                                                                                            Προς :

                                                                                             Οργανισμό Ελληνικών

                                                                                             Γεωργικών Ασφαλίσεων                                                                                                                                        

                                                                                             Τρίπολη

                                                                                             Υπόψη  κ. Διευθυντή

 

                                                                                Κοιν: 1. Βουλευτές Ν. Λακωνίας

                                                                                          2. Ομάδες παραγωγών

                                                                                          εσπεριδοειδών Νομού Λακωνίας

 

 

Θέμα : Ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο σε εσπεριδοειδή από τους παγετούς.

 

κ. Διευθυντά,

Ο παγετός που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Λακωνίας  την 10η Μαρτίου 2011 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή των εσπεριδοειδών, κάτι που διαπιστώνουν καθημερινά και οι εκτιμητές γεωπόνοι του Οργανισμού που πραγματοποιούν τις εκτιμήσεις.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου εντοπίζονται σοβαρότατες ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο, οι οποίες ξεκινούν από ξηράνσεις ακραίων βλαστών και φύλλων (κυρίως στην κορυφή) και φτάνουν μέχρι την πλήρη ξήρανση των δέντρων, ενώ έχουν καταστραφεί πλήρως όλα σχεδόν τα εσπεριδοειδή ηλικίας μέχρι 4 ετών.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε κάψιμο της εκπτυχθείσας από τους οφθαλμούς βλάστησης (ανθοφόροι και καρποφόροι οφθαλμοί) που αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς το δέσιμο της τρέχουσας περιόδου και να οδηγήσει και σε δίφορη παραγωγή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, για να ενταχθεί μια καλλιέργεια στο πρόγραμμα απαιτείται η ζημιά σε επίπεδο Νομού να υπερβαίνει το 30%.

Στο Δήμο μας σε καθημερινή βάση προσέρχονται παραγωγοί που επιθυμούν να δηλώσουν τις ζημιές στη φυτική παραγωγή και αγωνιούν για το ζήτημα της έγκρισης του προγράμματος.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με ποιόν τρόπο και από ποια υπηρεσία θα αντληθούν τα στοιχεία προκειμένου να κριθεί το ποσοστό ζημιάς σε επίπεδο Νομού, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται πλέον η Δ/νση Γεωργίας, καθώς και εάν θα δέχονται αιτήσεις για το πρόγραμμα των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων οι υπηρεσίες του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ