Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1.  «Έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακοινωθείσα διοικητική συνένωση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων με το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης»

 

2.  «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης (κωδ. 2.11) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ 2, προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 – Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού προγραμματίζει την υποβολή της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λαχίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

3.  «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λαχίου»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

 4.  «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης (κωδ. 2.11) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ 2, προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 – Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού προγραμματίζει την υποβολή της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

 

5.  «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

 

6.  «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης (κωδ. 2.11) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ 2, προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 – Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού προγραμματίζει την υποβολή της πράξης «Αντικατάσταση  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

 

7.  «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μολάων»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

 

8.  «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης (κωδ. 2.11) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ 2, προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 46 – Επεξεργασία νερού (λύματα) προγραμματίζει την υποβολή της πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελέκης Γεώργιος.

 

9.  «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελέκης Γεώργιος.

 

10.  «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης (κωδ. 2.11) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΟΝΑΣ 2, προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 46 – Επεξεργασία νερού (λύματα) προγραμματίζει την υποβολή της πράξης «Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων Δ. Μολάων ν. Λακωνίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

 

11.  «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων Δ. Μολάων ν. Λακωνίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

 

12. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

13. «Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

 

14. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης για την εφαρμογή προγραμμάτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

15. «Περί αιτήσεως παραχώρησης δασικής έκτασης εκτός ορίων οικισμού Βελανιδίων της Τοπικής Κοινότητας Βελανιδίων, εκτάσεως 273,18 τ.μ.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος

 

16. «Περί χορηγήσεως άδειας για υδραυλική σύνδεση στην κ. Ηλέκτρα Ισαάκ Αναστασιάδου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

 

17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μονεμβασιάς στην επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος