Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας


H Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία παιδιών και γονιών για ώρες γνώσης και δημιουργίας, προτείνει τρόπους ευχάριστης απασχόλησης, μέσα από πρωτότυπες βιωματικές δραστηριότητες.           

Συγκεκριμένα, από τις 6 Ιουλίου 2015 έως το τέλος του μήνα, διοργανώνονται θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης και σε χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, που παραχωρήθηκε από το Δήμο Σπάρτης. Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα επαναλαμβάνονται ανά εβδομάδα και είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

«Ανακαλύπτω θεούς και ήρωες στην αρχαία Σπάρτη»: παιχνίδι εξερεύνησης ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου.

Τρίτη: Δημαρχιακό Μέγαρο  

«…και το τραπέζιν έστησαν, με την εξόπλισίν του…»: πρόγραμμα εξοικείωσης με τις διατροφικές συνήθειες και την οικοσκευή των Βυζαντινών.

Τετάρτη: Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

«Ανακαλύπτω φυτά και ζώα στην αρχαία Σπάρτη»: παιχνίδι εξερεύνησης ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου.

Πέμπτη: Δημαρχιακό Μέγαρο

«Παίζουμε ιστορία;» Ημέρα επιτραπέζιων παιχνιδιών, βασισμένων στην ιστορία της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Παρασκευή: Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

«Μύθοι, μύθοι…παραμύθι»: παραμυθιακή αφήγηση μυθολογικών επεισοδίων, που σχετίζονται με την αρχαία Σπάρτη.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν για ομάδες των 15 παιδιών και θα έχουν διάρκεια περίπου μίας ώρας: 10:30 – 11:30, με δυνατότητα επανάληψής τους (11:30 – 12:30) εφόσον υπάρξει συμμετοχή.

Για την ασφάλειά τους, τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από τους χώρους των δράσεων συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη συμμετοχής του παιδιού στις δράσεις.

Λόγω περιορισμένου χώρου απαιτείται τηλεφωνική προσυνεννόηση (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ. Γ. Κατσουγκράκη, τηλ. επικ. 2731028503/25363, 8:00 – 10:00).