Δήμος Ευρώτα - Αγροτικά Θέματα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

Πληροφορίες : Γ. Πανοτοπούλου
Ταχ. Δ/νση    :  Βλαχιώτη, 23055
Τηλέφωνο     : 2735042210


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο δήμο μας, στο πλαίσιο του  προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στους κτηνοτρόφους στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ευρώτα, στη Σκάλα, την  Πέμπτη 18/6/2015 και ώρα 11:30 π.μ. από τον κ. Γεώργιο Ζέρβα , Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην παραπάνω ημερίδα θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την ένταξη των κτηνοτρόφων σε Σχέδια Βελτίωσης με τη δημιουργία νέων μονάδων ή την ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ