Δήμος Μονεμβασίας - Υποδομές


Δήμος Μονεμβασίας - Υπογραφή Σύμβασης Βελτίωσης κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από τη Γέφυρα Βραιμάκη μέχρι τη Γέφυρα Παραλίας

18/5/2015

Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Κ/Ξ Χριστοδούλου- Αρώνης η σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραιμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας» προϋπολογισμού 70.509,00€.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα  «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης Leader..

Πρόκειται για τη βελτίωση της παρόχθιας νοτιοανατολικής πλευράς του ρέματος από την Γέφυρα Βραιμάκη μέχρι τη Γέφυρα της Παραλίας και την πάροδο της οδού Αρχιμήδους.

Συνοπτικά θα γίνουν:

Χωματουργικές εργασίες

Τεχνικά έργα

Επιστρώσεις

Εργασίες πρασίνου και άρδευσης των φυτών και

Ηλεκτρολογικές εργασίες.

Θα διατηρηθούν  οι αρχικές διελεύσεις των πεζών σε όλο το μήκος της παρόχθιας ζώνης  και θα δημιουργηθεί χώρος αναψυχής και καθιστικών στον τριγωνικού σχήματος χώρο μεταξύ της Γέφυρας Βραιμάκη και της οδού Αρχιμήδους. Επιπλέον στο βορειοδυτικό τμήμα της επέμβασης θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 0,25 μ. που θα συνδέει τη γέφυρα με το υπόλοιπο δίκτυο των υφιστάμενων πεζόδρομων.