ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας


Σύσκεψη Αγροτικού Τομέα - Συγκρότηση  Δικτύου  Αγροτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας οργανώνει ανοιχτή παλλακωνική σύσκεψη αγροτών και όλων των εμπλεκομένων στην αγροτική οικονομία, την Κυριακή 26/04/2015 και ώρα 10:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Κροκεών του Δήμου Ευρώτα.

Σκοπός είναι η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πρωτογενής Παραγωγή κυρίως στην Λακωνία, η συγκρότηση του Δικτύου Αγροτών του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάδειξη παλλακωνικού συντονιστικού οργάνου.

Στην σύσκεψη θα τεθούν τα τοπικά και ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, θα συζητηθούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Πρωτογενή Παραγωγή και θα εκπονηθεί πρόγραμμα δράσης του Δικτύου Αγροτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Λακωνία.

Καλούμαι αγρότες, παραγωγούς και όσους  θέλουν να συμβάλλουν στον διάλογο, τον προβληματισμό και την διαμόρφωση προτάσεων, να συμμετάσχουν σε αυτήν την σύσκεψη.

ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας