Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Απάντηση Δαβάκη για το Λεύκτρο - Σπάρτη

Σύμφωνα με δηλώσεις του συναδέλφου Σταύρου Αραχωβίτη που έγιναν στις 3/4/2015 για τον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο – Σπάρτη και δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο : «Δεν πρέπει να χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ και πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες του έργου. Από την μέχρι τώρα διαπραγμάτευση έχουμε πετύχει μείωση του απαιτούμενου ποσού από 330 εκ. € σε 60 εκ. €. Το επιτόκιο δανεισμού διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2012, ενώ πετύχαμε την μείωση συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου αν η απόδοση του έργου (διόδια) είναι υψηλή».

Το γεγονός αυτό ήταν φυσιολογικό να προκαλέσει διευκρινιστική δήλωση μου στις 6/4/2015 για την αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Μετά την παρέμβασή μου ο κ. συνάδελφος ανασκευάζοντας πλήρως την παραπάνω δήλωσή του επανήλθε μετά από λίγες μέρες διευκρινίζοντας ότι «το ποσό που ζητούσε η ανάδοχος του έργου για αποζημιώσεις, καθυστερήσεις κλπ ήταν 300 εκ. €. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός μείωσε το ποσό αυτό στα 100 εκ. € για να καθοριστεί τελικά στα 60 εκ.».

Αυτό που προφανώς ξεχνά να αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης είναι ποιος τελικά μείωσε την δαπάνη των αποζημιώσεων από 100 εκ. € σε 60 εκ €. Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας επισημαίνω ότι η μείωση αυτή έγινε επί κυβερνήσεως Σαμαρά με βάση διαπραγμάτευση που στηρίχθηκε σε ευνοϊκές για το Δημόσιο αποφάσεις διαιτησιών που έγιναν στο διάστημα από 2010 έως 2014.

Και βέβαια το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των δανείων  προς τις Τράπεζες παραμένει στα επίπεδα των 330 εκατομμύρια € όπως ενέκρινε στις 27-10-2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που όμως και πάλι έγινε επί κυβερνήσεως  Σαμαρά.

Αυτό άλλωστε προκύπτει από το δημοσιευμένο κείμενο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο άλλωστε γίνεται μνεία ότι τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν στο επίπεδο του 2008.

Πέρα όμως από όλα αυτά τα «τεχνικά», αυτό που ενδιαφέρει τους Λάκωνες πολίτες δεν είναι οι όποιοι διαξιφισμοί και οι πολιτικές αντεγκλήσεις. Πρέπει να έχουμε γνώμονα πάντα την αλήθεια που στηρίζεται σε στοιχεία.

Είναι επιβεβλημένο να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το Λεύκτρο - Σπάρτη, που δεν ανήκει ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει στη Λακωνία.

16/4/2015

Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ