Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ενημερώνει τους μεμονωμένους Παραγωγούς εσπεριδοειδών αλλά και τα μέλη μη εναρμονισμένων συνεταιρισμών με το νόμο 4015/2011 που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση βάση της νέας ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις 24-03-2015 ότι μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν ως συνεργαζόμενοι στον ΑΣΣΕ «ΛΑΚΩΝΙΑ» έως στις 24 Απριλίου 2015 οπότε και είναι η καταληκτική ημερομηνία βάση της δημοσιευθείσας ΚΥΑ.

                                                           Ο πρόεδρος

                                                      Σπύρος Παπαδάκος