Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Αγροτικά θέματα


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αποτελέσματα εφαρμογής του επισήμου ετησίου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών σε αγροτικά προϊόντα ετών 2013 και 2014.

4/3/2015

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας
ανακοινώνεται η επικείμενη έναρξη διενέργειας δειγματοληψιών για την ύπαρξη
υπολειμμάτων σε οπωροκηπευτικά σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης, διακίνησης και
διάθεσης προϊόντων φυτικής προέλευσης εντός της Περιφερειακής μας Ενότητας και
για τη φετινή χρονιά, βάσει του επισήμου ετησίου προγράμματος ελέγχου
υπολειμμάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Το επίσημο πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων έτους 2015 πρόκειται να
διενεργηθεί σε εφαρμογή του υπ’ αριθ. 886/11854/30-1-2015 εγγράφου του
Υπ.Π.Α.Π.Ε. Τονίζουμε ότι σε περίπτωση καταγγελιών πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες και πέρα από τα είδη που καθορίζονται από το πρόγραμμα.

Κρίνουμε αναγκαία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων ετών 2013 & 2014.

Το έτος 2013 συνολικά ελέγχθηκαν τριάντα δύο (32) δείγματα αγροτικών
προϊόντων και έξι (6) δείγματα ελαιολάδου.
Τα δείγματα αυτά ελήφθησαν από λαϊκές αγορές, διάφορα οπωροπωλεία και
υπεραγορές (ιδιωτικές και αλυσίδες) της περιοχής ευθύνης μας και όλα αφορούσαν
σε είδη συμβατικής καλλιέργειας, εκτός από δύο δείγματα τα οποία ήταν βιολογικής
καλλιέργειας. Τα προαναφερθέντα ήταν προέλευσης Λακωνίας, αλλά και άλλων
περιοχών της Ελλάδας, όπως Κοζάνης, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Χανίων,
Ημαθίας, Τιρνάβου, Αρκαδίας, Θήβας και δείγματα εισαγωγής.
Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια εργαστήρια
ελέγχου για το νομό μας, τα οποία είναι : το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών
Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το Εργαστήριο Ελέγχου
Υπολειμμάτων του Π. Κ. Π. Φ.& Π. Ε. Ναυπλίου και του Π. Κ. Π. Φ.& Π. Ε.
Πειραιώς. Η ανάλυση στα έξι (6) δείγματα ελαιολάδου αφορούσαν σε έλεγχο στα
πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας στα οποία και δεν ανιχνεύτηκαν
υπολείμματα..

Από τα συνολικά τριάντα δύο (32) δείγματα αγροτικών προϊόντων που
ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε πρόβλημα σε τέσσερα (4) δείγματα. Συγκεκριμένα
βρέθηκαν σε:
· Ένα (1) δείγμα σπανάκι σε αλυσίδα υπεραγοράς, προέλευσης Βοιωτίας,
με ανίχνευση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία
chlorothalonil (μυκητοκτόνο) σε συγκέντρωση υπολειμμάτων της
δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRL).
Στον παραγωγό επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες σύμφωνα με τη
νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
· Ένα (1) δείγμα σπανάκι σε οπωροπωλείο, προέλευσης Βοιωτίας, με
ανίχνευση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία
chlorothalonil (μυκητοκτόνο) σε συγκέντρωση υπολειμμάτων της
δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRL).
Στον παραγωγό επιβλήθησαν οι προβλεπόμενες σύμφωνα από τη
νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
· Ένα (1) δείγμα ροδακίνων σε αλυσίδα υπεραγοράς, προέλευσης
Ημαθίας,, με ανίχνευση του μη εγκεκριμένου για τη συγκεκριμένη
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία
propargite (ακαρεοκτόνο).
· Ένα (1) δείγμα μαρουλιού σε αλυσίδα υπεραγοράς , προέλευσης
Αργολίδας, στο οποίο ανιχνεύθηκαν υπολείμματα του μη εγκεκριμένου
για την καλλιέργεια της μαρουλιού φυτοπροστατευτικού προϊόντος με
δραστική ουσία clothianidin (εντομοκτόνο).
Από τα τριάντα δύο (32) ληφθέντα δείγματα, βρέθηκαν δύο (2) με πρόβλημα
υπέρβασης ορίου υπολειμμάτων και δύο (2) με ανίχνευση μη εγκεκριμένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων , ποσοστό δηλαδή 12,5 % των δειγμάτων . Από τα
έξι (6) δείγματα που ελήφθησαν από τη λαϊκή αγορά κανένα δεν παρουσίασε
πρόβλημα, από τα είκοσι ένα (21) τα οποία ελήφθησαν από υπεραγορές και σούπερ
μάρκετ τα τρία (3 ) ήταν προβληματικά, ποσοστό δηλαδή 14,28 % και από τα πέντε
(5) που ελήφθησαν από οπωροπωλεία το ένα (1) παρουσίασε πρόβλημα, ποσοστό
δηλ. 20 % .

Το 2014 ελέγχθηκαν συνολικά σαράντα τρία (43) δείγματα αγροτικών
προϊόντων και έξι (6) δείγματα ελαιολάδου.
Η ανάλυση στα έξι (6) δείγματα ελαιολάδου αφορούσαν σε έλεγχο στα πλαίσια
του προγράμματος Δακοκτονίας στα οποία και δεν ανιχνεύτηκαν υπολείμματα..
Από τα συνολικά σαράντα τρία (43) δείγματα που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε
πρόβλημα σε ένα (1) δείγμα.. Συγκεκριμένα βρέθηκε:
· Ένα δείγμα (1) αρακά ληφθέν από τη Λαϊκή Αγορά Σπάρτης,
προέλευσης Λακωνίας στο οποίο ανιχνεύθηκαν υπολείμματα του μη
εγκεκριμένου για την καλλιέργεια του αρακά φυτοπροστατευτικού
προϊόντος με δραστική ουσία flutriafol (μυκητοκτόνο).
Από τα σαράντα τρία (43) ληφθέντα δείγματα, βρέθηκε ένα (1) με πρόβλημα
με ανίχνευση μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικών προϊόντος , ποσοστό δηλαδή
2,3 % των δειγμάτων . Από τα τέσσερα (4) δείγματα που ελήφθησαν από τη λαϊκή
αγορά ένα παρουσίασε πρόβλημα, ποσοστό δηλαδή 25 % , από τα είκοσι οκτώ (28)
τα οποία ελήφθησαν από υπεραγορές και σούπερ μάρκετ και από τα έντεκα (11)
που ελήφθησαν από οπωροπωλεία κανένα δεν παρουσίασε πρόβλημα . Επιπλέον
βρέθηκε και ένα δείγμα μανταρινιών προέλευσης Λακωνίας σε δειγματοληψία που
διενήργησε η ΔΑΟΚ Χαλκιδικής, με υπολείμματα του μη εγκεκριμένου
φυτοπροστατευτικού προϊόντος για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια dimethomorph
(μυκητοκτόνο).

Στους παραγωγούς των προβληματικών δειγμάτων με ανίχνευση υπολειμμάτων
μη εγκεκριμένης για την καλλιέργεια δραστικής ουσίας επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις ύψους 300-30.000 ευρώ, ενώ σε αυτούς που παράγουν αγροτικά προϊόντα
στα οποία ανιχνεύονται φυτοπροστατευτικές ουσίες σε συγκέντρωση υπολειμμάτων
της δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια η κείμενη νομοθεσία
προβλέπει τόσο διοικητικές κυρώσεις, ύψους 1.000-50.000 ευρώ, όσο και ποινικές με
διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στον Εισαγγελέα. Υπογραμμίζουμε ότι η
άρνηση ή η παρακώλυση διενέργειας ελέγχου από τα εξουσιοδοτημένα όργανα
επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προς τον ελεγχόμενο
συναλλασσόμενο.

Από τα χαμηλά ποσοστά εύρεσης δειγμάτων με ανίχνευση υπολειμμάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, είναι εμφανής η
αποτελεσματικότητα εφαρμογής και η επίτευξη σκοπιμότητας του συγκεκριμένου
προγράμματος, η οποία είναι η συμμόρφωση-ευαισθητοποίηση των παραγωγών στις
κείμενες διατάξεις και η ασφάλεια των καταναλωτών.