ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ


Ίδρυση συλλόγου - σωματείου «ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» στη Λακωνία

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της από 16 Νοέμβριου 2014 πρώτης συγκέντρωσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη που έλαβε χώρα σε παραχωρηθείσα αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου Σπάρτης λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση της εκκίνησης των νόμιμων ενεργειών για την ίδρυση στον νομό Λακωνίας, συλλόγου – σωματείου «ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων με Σ.Δ., της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου (Π.ΟΜ. ΑμεΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) και μέσω αυτής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.) ενώ παράλληλα ορίστηκε από τους παρόντες εκεί η πενταμελής προσωρινά διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από τους ως:

Πρόεδρος: ΣΚΙΑΔΑ Δήμητρα

Γραμματέας: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος)

Ταμίας: ΔΟΥΣΗ Βασιλική (Ιδιωτική υπάλληλος)

Μέλος: ΠΙΚΟΥΛΑΣ Πέτρος (εκπαιδευτικός - Δ/της Εσπερινού Λυκείου Σπάρτης)

Μέλος: ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Παναγιώτης (Ιδιωτικός υπάλληλος)

Η ανωτέρω προσωρινή διοικούσα επιτροπή απευθυνόμενη στο σύνολο των πασχόντων με σακχαρώδη διαβήτη (τύπου Ι - ΙΙ) και γονείς ανηλίκων τέκνων αυτών του νομού Λακωνίας επιθυμεί την ενημέρωση τους για τα ανωτέρω τεκταινόμενα καθώς και την ενεργή, άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους στην ανιδιοτελή προσπάθεια Όλων μας που πάσχουμε από τη χρόνια αυτή ασθένεια και παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 697-4997080 κα ΣΚΙΑΔΑ Δήμητρα για περισσότερες πληροφορίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο panmar13@yahoo.gr

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή