Δήμος Σπάρτης - Αγροτικά Θέματα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων)

            Διεύθυνση Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων

ΚΟΙΝ : ΕΛΓΑ Yποκατάστημα Τρίπολης

2/2/2015            

ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για ζημιές στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης από δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περιόδου Δεκεμβρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015».

Κατά το διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2014 έως 1 Ιανουαρίου 2015 και διαδοχικά κατά το διάστημα 5 έως 10 Ιανουαρίου 2015 σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης (ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι καθώς και ισχυρή χιονόπτωση και στη συνέχεια παγετός κατά τόπους έντονος). Τα φαινόμενα αυτά έχουν καταγραφεί σε επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα, που σας αποστέλλουμε συνημμένα (μετεωρ. σταθμός Σπάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, http://penteli.meteo.gr/stations/sparti ).

Τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην τρέχουσα παραγωγή όσο και στο φυτικό κεφάλαιο, (ελιές πορτοκαλιές, σπάσιμο βραχιόνων, κλπ), ακόμη και σε ζωικό και πάγιο κεφάλαιο (σταυλικές εγκαταστάσεις κλπ).

Οι ανταποκριτές του Δήμου μας υπέβαλλαν στον ΕΛΓΑ αναγγελίες ζημιάς για την τρέχουσα παραγωγή αλλά και αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ όσον αφορά το φυτικό και πάγιο κεφάλαιο, ώστε να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι και να κινηθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Από την αρχική αποτίμηση της έκτασης των ζημιών διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις είναι κατά τόπους πολύ σοβαρές και έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι ορεινές κυρίως Τοπικές Κοινότητες της Δημ. Ενότητας Φάριδος, της ΔΕ Πελλάνας, της ΔΕ Μυστρά, της ΔΕ Σπαρτιατών, της ΔΕ Θεραπνών και της ΔΕ Οινούντος του Δήμου μας.

Οι ζημιές αυτές τηρούν τις προϋποθέσεις για καταβολή ενισχύσεων των άρθρων 3 και 4 της ΚΥΑ 281245/ 8-4-2008 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ 628/Β΄/9-4-2008) αφού υπάρχουν επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα, οι επιπτώσεις τους είναι σοβαρές και έχει πληγεί η ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Σε πολλές ορεινές κοινότητες του Δήμου μας οι προκληθείσες ζημιές ξεπερνούν κατά πολύ το κατώτερο όριο ζημιάς 30% των ειδών της ευρύτερης περιοχής που απαιτείται για την καταβολή ενίσχυσης.

Ο καθορισμός όμως της ευρύτερης περιοχής σε επίπεδο Νομού ή Δήμου ή ακόμη και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει εκτός ενισχύσεων μεγάλες εκτάσεις και αντίστοιχα μεγάλο αριθμό παραγωγών, που όμως έχουν πραγματικά υποστεί σοβαρότατες ζημιές, εξαιτίας:

του γεγονότος ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε διαφορετικά είδη καλλιεργειών (κυρίως ελιές και εσπεριδοειδή) από αλλεπάλληλα διαφορετικά αίτια (χιονόπτωση, ανεμοθύελλα, παγετός),

του έντονου ανάγλυφου του εδάφους στο Δήμο μας,

της γεωγραφικής χωροθέτησης των έντονα ζημιωμένων Τοπικών Κοινοτήτων, και

της κατανομής των διαφόρων καλλιεργειών ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.

Παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και σε συνδυασμό με τους επιτόπιους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του ΕΛΓΑ, προκειμένου η γεωγραφική περιοχή που θα καθοριστεί ως ζημιωθείσα να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του Δήμου μας που πραγματικά έχουν ζημιωθεί έντονα (π.χ. ορισμός σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ