Δήμος Σπάρτης - Αγροτικά Θέματα


Υποβολή δηλώσεων ζημιάς ΕΛΓΑ από χιόνι – ανεμοθύελλα – παγετό στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης

9/1/2015

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (*) του Δήμου Σπάρτης σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ανεμοθύελλα, χιονοπτώσεις, παγετός) που έπληξαν διαδοχικά το τελευταίο διάστημα την περιοχή του Δήμου Σπάρτης και προκάλεσαν ζημιές στην αγροτική παραγωγή σας γνωρίζουμε ότι:

Οι ζημιές στην τρέχουσα (ηρτημένη) παραγωγή καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και έχουν γίνει αντίστοιχες αναγγελίες ζημιάς διαδοχικά ανά ζημιογόνο αίτιο τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου μας.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την επόμενη της ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου (και ανά Τοπική Κοινότητα ανάλογα με την θέση του αγροτεμαχίου) ως το συνημμένο πρόγραμμα.

Οι παραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς εφόσον από τα συγκεκριμένα αίτια έχει ζημιωθεί η καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής αναμενόμενης παραγωγής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ενιαία ενίσχυση με τη δήλωση καλλιέργειας έτους 2014, βεβαίωση για πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, ταυτότητα, ΑΦΜ και αριθμό λογαριασμού Τράπεζας ΙΒΑΝ (αν είναι διαφορετικός από τα δηλωθέντα στην ενιαία ενίσχυση)

Με τη δήλωση καταβάλλονται και τα τέλη εκτίμησης: 0,10 ευρώ ανά δένδρο.

Προθεσμία λήξης υποβολής δηλώσεων ζημιάς

Εντός 15 ημερών από την επόμενη της ζημιάς, δηλαδή ενδεικτικά:

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 (για ζημιές από χιόνι–ανεμοθύελλα της 30-31 Δεκεμβρίου 2014)

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 (για ζημιές από παγετό της 7-8ης Ιανουαρίου 2015)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να  απευθύνονται στους αντίστοιχους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

======================

Δείτε και την προηγούμενη ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης

(*) Ζημιές στην αγροτική παραγωγή από ανεμοθύελλα και χιονόπτωση στο Δήμο Σπάρτης

Την 29η, 30η, και 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2014 και 1η Ιανουαρίου έτους 2015 σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Σπάρτης (ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι καθώς και ισχυρή χιονόπτωση και στη συνέχεια κατά τόπους παγετός).

Τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν ζημιές στην τρέχουσα παραγωγή αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο, (ελιές πορτοκαλιές, σπάσιμο βραχιόνων, κλπ), ακόμη και σε ζωικό και πάγιο κεφάλαιο (σταυλικές εγκαταστάσεις κλπ).

Οι ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και έχουν γίνει αναγγελίες ζημιάς για ανεμοθύελλα από τους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί εντός 15 ημερών από τη ζημιά πρέπει να απευθυνθούν στους αντίστοιχους ανταποκριτές για να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δήλωση καλλιέργειας, ΑΦΜ, ταυτότητα, βιβλιάριο Τράπεζας).

Όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο (δέντρα) και πάγιο κεφάλαιο (κτίσματα, εξοπλισμός) έχει γίνει αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ από το Δήμο Σπάρτης, ώστε ο ΕΛΓΑ να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο και -εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει καλυπτόμενη ζημιά- να κινήσει τις χρονοβόρες διαδικασίες Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).

Οι παραγωγοί που έπαθαν ζημιά στο κεφάλαιο (φυτικό και πάγιο) δεν χρειάζεται προς το παρόν να προβούν σε κάποια ενέργεια (υποβολή ενημερωτικών δηλώσεων), και εφόσον απαιτηθεί θα ενημερωθούν σχετικά.

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                  ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ