Γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Σχέδια Βελτίωσης.


 

«Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Σχέδια Βελτίωσης»

 

        Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Μέτρο 1.2.1. (Σχέδια Βελτίωσης)

       Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.

           Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, ηλικίας 18 έως 65 ετών.

           Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες αφορούν:

  • Δαπάνες αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων
  • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών
  • Δαπάνες ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

Τα ποσοστά επιδότησης ανά δικαιούχο και περιοχή κυμαίνονται από 40% έως και 60%.

       Περισσότερες πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, τηλ 2731093800 (εσωτερικό 1118) και στο ίντερνετ www.agrotikianaptixi.gr.