Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17.00

 

Τα θέματα θα είναι :

 

 

1ο: Περί επιλογής  προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαράσταση του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010). Η Απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως επιλογής η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια  πλειοψηφία.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.    

 

2ο: Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76, 282 παρ.16  Ν.3852/2010). Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθορισμός του συνολικού αριθμού των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός.

 

3ο: Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την επεξεργασία  και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχετικού κανονισμού Διαβούλευσης ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης. (άρθρο 76 παρ.4 Ν.3852/2010). Καθορισμός μελών της επιτροπής αυτής. 

Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος  Γεώργιος Συνοδινός.

 

4ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών: «Αντικατάσταση κεραμιδιών Δημοτικού κτιρίου Δήμου στο Καστόρι»

Εισηγητής ο κ.Αντιδήμαρχος  Απόστολος Σκρεπέτης

 

5ο: Περί  της από 24-01-2011 αιτήσεως της Αντωνίας συζ.Δημητρίου Δαλαμάγκα

Εισηγητής ο κ. Χρήστος Δόγας

 

6ο Περί εξουσιοδότησης του κ.Δημάρχου και του Δημοτικού Ταμία για αναλήψεις και καταθέσεις από τους λογαριασμούς  της ΕΤΕ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Συνοδινός Γεώργιος

 

7ο Περί εξουσιοδότησης του κ.Δημάρχου Σπάρτης για άνοιγμα και διαχείρισης νέων Τραπεζικών λογαριασμών στην Τρ.Ελλάδος, της ΑΤΕ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Τράπεζας Κύπρου, της Eurobank – Ergasias, της  Probank  και της Millennium Bank.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Συνοδινός Γεώργιος

 

8ο Περί καθορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο του ποσοστού αποζημίωσης των δημοτικών εισπρακτόρων λόγω απασχόλησης εκτός έδρας ή γραφείου (άρθρο 50 Ν.3584/07).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Συνοδινός Γεώργιος

 

9ο Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά αναπληρωτού αυτού για τη συγκρότηση της επιτροπής άρθρου 41 Ν.1249/82

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Συνοδινός Γεώργιος

 

10ο Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά αναπληρωτού του στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκκίνης Γεώργιος

 

11ο Περί εγκρίσεως των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβούλων των Ν.Π. Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με απολογισμό  εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2010.

Εισηγητής ο κ. Δόγας Χρήστος.

 

12ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής στο οικόπεδο του Δήμου στην περιοχή Κλαδά για τη στέγαση των Τ.Ε.Ι. (Β’ εργολαβία)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

13ο Περί εγκρίσεως 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση ιερού ναού Β΄νεκροταφείου και εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

14ο Περί αιτήσεως του γυναικείου συλλόγου κοιν/στικών δραστηριοτήτων «Η ΖΟΥΠΑΙΝΑ»  για παραχώρηση χρήσης της πλατείας Αγίων Αναργύρων για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκκίνης Γεώργιος

 

15ο  Περί σύναψης προγραμματικής σύμβαση μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ανατολικής Μάνης, σχετικά με τη διάθεση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

16ο Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ευρώτα, σχετικά με τη διάθεση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου Ευρώτα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης