Δήμος Ευρώτα : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέτα 21/2/2011 και ώρα 7:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σκάλα.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η  Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αλεποχωρίου, Τ.Δ. Καλλιθέας, Τ.Δ. Καρίτσας»

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την ίδια συμμετοχή Δήμου Ευρώτα για την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Γερακίου» και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013».

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στη ΒΔ πλευρά του Κοιμητηρίου Βλαχιώτη», αναδόχου Παν. Τσολομύτη.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση προαυλίου Παιδικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη», αναδόχου Παν. Τσολομύτη

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Περίφραξη πρώην ΧΑΔΑ στη θέση Σωτηρέικα του Δήμου Έλους», αναδόχου Παν. Τσολομύτη.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Έλους», αναδόχου Βασιλικής Δημοπούλου.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών δρόμων σχεδίου πόλης Σκάλας και περιοχής Αφανιά» αναδόχου Κων/νου Βασιλακόπουλου.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Έλους» αναδόχου Γαλάνη Κων/νου.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γερακίου.

Εισηγητής: Χρήστου – Μιχαλούτσου Νικολέτα - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαφνίου.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Βασιλακίου.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης.

Εισηγητής: Αλεξανδράκος Γεώργιος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μυρτέας.

Εισηγητής: Βέρδος Δήμος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Έλους.

Εισηγητής: Γκουβούση – Κρητικάκου Αργυρώ

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκάλας.

Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων στέγασης σχολικών μονάδων παρ. 6 άρθρου 18 Ν. 3467 / 2006 (ΦΕΚ 128 / Α / 21-06-2006).

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 35 του 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444 / Β / 26-04-1999).

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή που θα ασχοληθεί με την αναπροσαρμογή  των αντικειμενικών αξιών (άρθρο 41 Ν. 1249 / 1982).

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ευρώτα στην Εταιρεία Τοπικό Σύμφωνα Ποιότητας.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση σχετικά με την παραχώρηση αυτοκινήτου στη Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Βοιών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι των Δήμων Νιάτων και Ζάρακα».

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση σχετικά με την παραχώρηση χώρου και αυτοκινήτου στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σπάρτης για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμων Κροκεών και Φάριδος.

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση σχετικά με την απόδοση χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ, ποσού 15.591,62 €, για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και μισθοδοσίας προσωπικού του Ν.Π. Παιδικού Σταθμού Σκάλας Κροκεών.

Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση σχετικά με τη σύνταξη μελέτης «Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού περιοχής Τρινήσων, έμπροσθεν του δημοτικού αναψυκτηρίου».

Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Ευρώτα στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση σχετικά με προαιρετική επιχορήγηση του Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Σκάλας για τη διαμόρφωση της αίθουσας του τμήματος ειδικής αγωγής.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας υποβρύχιου κινητήρα αντλιοστασίου ύδρευσης Απιδιάς, μετά των εξαρτημάτων του.

Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας παροχών σε είδος (γάλακτος) εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση σχετικά με την καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2011.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 30ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στη διεκδίκηση της ανακήρυξης του 2012 ως έτους Νικηφόρου Βρεττάκου

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδου, χρήσης Πνευματικού Κέντρου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας, προς την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης για την ίδρυση Βρεφονηπιακού Σταθμού και Πνευματικού Κέντρου.

Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο: Συμπληρωματική απόφαση σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Ευρώτα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Ευρώτα».

Εισηγητής: Μένεγας Σωτήριος