Ο.Μ. Δήμου Μονεμβασίας του ΣΥΡΙΖΑ


Η Εκδήλωση της Ο.Μ. Δήμου Μονεμβασίας του ΣΥΡΙΖΑ στα Παπαδιάνικα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ του Δήμου Μονεμβασίας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στα Παπαδιάνικα, με θέματα: Νέα Κ.Α.Π. & Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης – Κτηνοτροφία & καταρροϊκός πυρετός και ομιλητή τον Χρυσαδάκο Σταύρο, Γεωπόνο και Περιφερειακό Σύμβουλο Λακωνίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ικανός αριθμός πολιτών και παραυρέθηκαν ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ Κων. Μαυρομιχάλης και Ιωαν. Σουρλάς καθώς και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» κα. Σοφία Δουμάνη και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πακίων κ. Μιχάλης Καρούνης.

Αναπτύχτηκε και επισημάνθηκε ότι το μοντέλο διαχείρισης των Κοινοτικών Ενισχύσεων είναι στρεβλό, άδικο και αναποτελεσματικό. Επιβραβεύει και προστατεύει όσους κατοχύρωσαν με αδιαφανείς διαδικασίες υψηλές ενισχύσεις κατά την προηγούμενη ιστορική  περίοδο. Δεν υπηρετεί μια εθνική στρατηγική υποστήριξης και ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.

Επίσης αναδείχθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας η οποία βιώνει μία πρωτόγνωρη κρίση με την μείωση των κτηνοτροφικών εκμ/σεων, των εκτρεφομένων ζώων και της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η χώρα με διαλυμένες τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, αδυνατεί να στηρίξει τον κλάδο, ο οποίος τελευταία δοκιμάζεται από ζωονόσους όπως η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός.

Αναφορικά με την υφαλμύρωση η οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αγροτική οικονομία της περιοχής, απαιτείται λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη, με διαφανείς διαδικασίες, βιώσιμη και αποτελεσματική, που να προκύπτει από την μελέτη και το όφελος από την λύση σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και το ανάλογο κόστος.

Πρέπει, επομένως, να μελετηθεί από μηδενική βάση, χωρίς φαραωνικά, πανάκριβα και αμφίβολης αποτελεσματικότητας έργα.

Ο Στ. Χρυσαδάκος κατέδειξε ότι το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας είναι πολιτικό και άρα η λύση του θα είναι πολιτική.

Η ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και η ανάδειξη μιας κυβέρνησης της αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί  βασική προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή του λαού με τον αγώνα του και τις προτάσεις του.

Η γραμματεία της Ο.Μ. Δήμου Μονεμβασίας του ΣΥΡΙΖΑ