Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο   Βράβευση Δημήτρη Χριστάκου, χρυσού βαλκανιονίκη στην ποδηλασία, από το Δήμο Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.Δήμαρχος

2ο Εξέταση αιτήματος των Παναγιώτας Κυριακοπούλου, Ελευθερίας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της 1/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης – Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σπάρτης σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Αναπαύσεως, Παυσανία και Σωκράτους στην περιοχή Ψυχικό.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Εξέταση αιτήματος της Ελένης Αλοίμονου του Αθανασίου συζύγου Χαραλάμπους Δούρου που αναφέρεται στην έναρξη διαδικασίας για τον προσδιορισμό (καθορισμό) τμήματος του οικισμού «Παλαιολόγειο» της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά του Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’/2011)

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Ζωντανή κάλυψη δημοτικών συμβουλίων, διοχέτευση και διαχείριση σήματος, δημιουργία ψηφιακού αρχείου του Δήμου.

Εισηγητής:  κ.Χρήστος Αλεξάκος

5ο   Δημιουργία κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής:  κ.Χρήστος Αλεξάκος

6ο   Αποδοχή παροχής εργασίας υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 320/2014  Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος, κ.Δήμαρχος

7ο   Παραχώρηση χρήσης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Σκούρας

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Σελλασίας», αναδόχου Πέτρου Φλώρου.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο   Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελιστρίας Σπάρτης», αναδόχου Κ/Ξ Γ.Λιόκαυτος – Π.Παπαποστόλου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο   Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Σελλασίας» αναδόχου Παναγιώτη Μαχαίρα

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και νησίδων», αναδόχου Κ/Ξ Ι.Κερχουλάς και ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο  Ακύρωση της αριθ.447/15-09-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας», αναδόχου Κ/Ξ Στ.Θεοδωρόπουλου-Π.Παπαποστόλου»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο   Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία στην Τ.Κ. Καρυών»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο   Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταμπωτού στις Τ.Κ. Βουτιάνων και Θεολόγου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε. Πελλάνας

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και Τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς Βαρβίτσας και Καλύβια Θεολόγου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο   Καθορισμός υποχρεωτικών δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν.Λακωνίας Α.Ε.

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

19ο   Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης για το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.

Εισηγήτρια:  κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

20ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Εισηγήτρια:  κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

21ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 219/16-04-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς των ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Έργου και στην Επιτροπή Επιλογής-Διαχείρισης του Πολιτιστικού / Εκπαιδευτικού περιεχομένου της πράξης «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Εισηγήτρια:  κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

22ο  Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σπάρτης για την πράξη: «Εργασίες στατικής ενίσχυσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης».

Εισηγήτρια:  κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

23ο  Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σπάρτης σχετικά με την υλοποίηση της πράξης: Μουσικό Σχολείο Σπάρτης.

Εισηγήτρια:  κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

24ο   Διαγραφή οφειλών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

25ο Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφων και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

26ο   Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφου και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

27ο   Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

28ο   Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου.

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

29ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

30ο  Έγκριση ή μη συμμετοχής ενός υπαλλήλου του Δήμου μας στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23/10/2014 από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1ου Επιπέδου Ειδικοί –Οικονομικοί Σύμβουλοι Ο.Τ.Α. –Ν.Π.Δ.Δ. –Επιχειρήσεων για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου (Οικονομικών Υπηρεσιών).

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

31ο   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

32ο   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για προνοιακά επιδόματα.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

33ο   Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης 13 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

34ο   Λύση μίσθωσης 12 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

35ο   Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

36ο   Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑΜΕΑ κ.Ρασσιά Χαράλαμπου επί της οδού Διοσκούρων, αριθ.101, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

37ο   Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑΜΕΑ κ.Λαμπρινού Κλειώ επί της οδού Θερμοπυλών, αριθ.91, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

38ο   Αντικατάσταση φορέα για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

39ο   Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων – κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων

Εισηγητής:  κ.Χρίστος Πλειώτας

40ο   Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων

Εισηγητής:  κ.Χρίστος Πλειώτας

41ο   Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος