Π.Ε.Δ Πελοποννήσου


Την Παρασκευή 17/10/2014 η εκλογή Προέδρου στην ΠΕΔ Πελοποννήσου

Στις 17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην Τρίπολη, στο Δημαρχείο Δήμου Τρίπολης (Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 43) θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου με μοναδικό θέμα της συνεδρίασης την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Πελοποννήσου.