Δήμος Ανατολικής Μάνης : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 31/1/2011 και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις-κατασκευές οικισμών Τ.Δ. Μίνας-Βρύκιον και Οιτύλου». 

        Εισηγητής κ. Εξαρχάκος Γεώργιος

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου « Αναπλάσεις-διαμορφώσεις Τ.Δ. Γερολιμένα-Τσικαλιών και Βάθειας».    

                Εισηγητής κ. Εξαρχάκος Γεώργιος

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Κατασκευή-συντήρηση ομβροδεξαμενών Τ.Δ.   Οιτύλου και Τσικαλιών».     

                Εισηγητής κ. Εξαρχάκος Γεώργιος

Έγκριση β΄ φάσης της μελέτης «Κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου στο ΔΔ  Πετρίνας».

        Εισηγητής κ. Καπασούρης Αλεξ.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή καφεστιατορίου Μελιτίνης» 

        Εισηγητής κ. Καπασούρης Αλεξ.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ανατολικής Μάνης για την παροχή Διοικητικής υποστήριξης σε θέματα τεχνικής Υπηρεσίας. 

        Εισηγητής κ. Δήμαρχος

Σχετικά με εκμίσθωση  δίχωρου νεόδμητου δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης.

        Εισηγητής κ. Κατσιβέλης Μιχ.

Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου.

        Εισηγήτρια  κ. Λυροφώνη Γεωργία

Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής για καταστροφή παλιών αντικειμένων στο Δήμο (άρθρο 199 § 6 Ν.3463/2006).

        Εισηγητής κ. Αραπάκος Θεόδωρος

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Γυθείου έτους 2010.

Εισηγητής ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Γενικού Λυκείου Γυθείου έτους 2010.  

Εισηγητής ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  3/Θ Δημοτικού Σχολείου Φλομοχωρίου-Κότρωνα (ολοήμερο)-1Θ Νηπιαγωγείου Φλομοχωρίου οικ. Έτους  2010. 

        Εισηγητής ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Νηπιαγωγείου  και Δημοτικού Σχολείου Πύργου  Διρού έτους 2010. 

       Εισηγητής ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων ή προβλέπονται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011. 

        Εισηγήτρια  κ. Λυροφώνη Γεωργία

 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ). 

                Εισηγήτρια  κ. Λυροφώνη Γεωργία

   Εξαίρεση  από την εφαρμογή  της    5νθήμερης εργασίας, την απασχόληση κατά

        Τις Κυριακές και τις αργίες και την καθιέρωση ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες       

        Εισηγητής κ. Αραπάκος Θεόδωρος

  Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Τοπικής Κοινότητας     

        Αρεόπολης, Τοπικής Κοινότητας Πετρίνας, Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.   

        Εισηγητής κ. Δήμαρχος

   Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων  μετά των αναπληρωτών τους      

        σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 267/98 .

        Εισηγητής κ. Τσιριβάκος Πέτρος  υπάλληλος Δήμου

  Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

        Εισηγητής κ. Τσιριβάκος Πέτρος  υπάλληλος Δήμου