Οι Δημοτικές Εκλογές 2019 στην Ελλάδα


Όλες οι απαντήσεις στα στατιστικά δεδομένα που ακολουθούν:

Την Β’ Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών εξελέγησαν 229 Δήμαρχοι σε όλη τη χώρα (ποσοστό 69%).

Από τους εκλεγέντες Δημάρχους του Β’ γύρου:

- οι 10 είναι γυναίκες (ποσοστό 4,4%),

- οι 64 (ποσοστό 27,9%) είναι επανεκλεγόμενοι Δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019

- οι 165 (ποσοστό 72,1%) δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Μετά τα αποτελέσματα και της Β’ Κυριακής, στους 332 Δήμους εξελέγησαν:

- 18 γυναίκες (ποσοστό 5,4%),από τις οποίες μόνον οι 3 ήταν Δήμαρχοι την περίοδο 2014-2019. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχαν εκλεγεί 15 γυναίκες Δήμαρχοι

- 131 επανεκλεγέντες Δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019 (ποσοστό 39,5%). Οι 16 από τους επανεκλεγέντες είναι Δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

- 201 Δήμαρχοι (ποσοστό 60,5%) που δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Σε 69 Δήμους σε όλη την χώρα (ποσοστό 30,1% περίπου) από τους 229 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β’ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων Συνδυασμών.

Σε αυτούς τους Δήμους, δηλαδή, εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α’ Κυριακής.

(19 ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 5 οι Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των Συνδυασμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Οι 9 από τους εκλεγέντες Δημάρχους στον Β’ γύρο (ποσοστό 4%) έχουν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4, 5 και 6), ενώ άλλοι 80 (ποσοστό 35%) έχουν μία έως τρεις θητείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Το 61% των εκλεγέντων του Β’ γύρου (140 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2019 συμμετείχαν 254 Συνδυασμοί με Επικεφαλής Υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2014. Από αυτούς τους Υποψήφιους επανεξελέγησαν 131 Δήμαρχοι (ποσοστό 51,6%).

πηγή : ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΝΕΑ .gr , airetos.gr & Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

=====