Σκοπευτικός Όμιλος Σπάρτης


Εκλογές στο Σκοπευτικό Όμιλο Σπάρτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 20 Νοεμβρίου 2018 και αποφάσισε όπως, η ετήσια Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 από 15.00 - 19.00 ώρας, στα γραφεία του Ομίλου του (Αγίου Νίκωνος 65), κατά την διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν και οι αρχαιρεσίες του Ομίλου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής τριετούς διάρκειας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

Το Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  έχουν τα μέλη του Ομίλου που έχουν συμπληρώσει το 35o έτος της ηλικίας τους, είναι οικονομικά ταχτοποιημένα και είναι τουλάχιστον ένα χρόνο εγγεγραμμένα στον Όμιλο.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλουν στον Όμιλο σχετική Δήλωση (υπόδειγμα δήλωσης υπάρχει στον Όμιλο) έως 18.00 ώρας  της 3ης Δεκεμβρίου 2018.

=======