Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης : Περί έκφρασης θέσης σχετικά με το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα με τους Ν.4174/2013, 4172/2013, 4225/2013

Στις 5/2/2014 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης.

Απόσπασμα από το Πρακτικό της συνεδρίασης :

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 32 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί έκφρασης θέσης σχετικά με το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα με τους Ν.4174/2013, 4172/2013, 4225/2013

Εισηγητής ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πλειώτας Χρήστος (Πρόεδρος ΔΣ): Παρακαλώ πολύ έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας ένα έγγραφο 30/01/2014, αριθμός πρωτοκόλλου 211. Εγώ απλά θα πω κύριε Δήμαρχε αφού είναι εδώ ο πρόεδρος ότι εκδόθηκε, απ’ ότι λέει το έγγραφο, μετά τη επίδοση ψηφίσματος στις 29/01/2014 στο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, σας αποστέλλουμε το ψήφισμα προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να εκφράσει τη θέση του ως προς τους νόμους 4174/2013, 4172/2013, 4225/2013 εδώ πρέπει να είναι 4223/2013 που αφορά στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και στοχεύουν καθαρά στο κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος Νικόλαος Δημητρόπουλος ο οποίος παρίσταται. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου που επίσης το οποίο το υπογράφει σχεδόν στο σύνολο η επαγγελματική, ναι….και βλέπω το ότι είναι Επιμελητήριο Λακωνίας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας, Εμπορικός Σύλλογος Γυθείου, Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας, Ένωση Ξυλουργών Λακωνίας, Ένωση Κρεοπωλών Σπάρτης, Συντεχνία Αρτοποιών Λακωνίας, Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Λακωνίας, Ένωση Οπωροπωλών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών Λακωνίας, Σωματείο Επισκευαστών Αυτοκινήτων Νοτιοανατολικής Λακωνίας, Σύνδεσμος Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων Λακωνίας, Ένωση Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων Λακωνίας, Σωματείο Καταστηματαρχών Κουρέων – Κομμωτών, Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σπάρτης και υπολοίπου νομού Λακωνίας, η Apela, όμοιο Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αγοραίων Αυτοκινήτων «Ο Ευρώτας», Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δήμου Μολάων, Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης – ΟΠΑΠ ΑΕ Νομού Λακωνίας, Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Λακωνίας «Ο Ταΰγετος», Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης, Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης ΠΕ Λακωνίας, Ένωση Λογιστών – Φοροτεχνικών Λακωνίας, Επαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου «Το Κάστρο», Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γερακίου, Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λακωνίας, Εμπορικός Σύλλογος Μολάων, Σύλλογος Μηχανικών Επιδαύρου Λιμηράς, Σύλλογος Επιχειρηματιών Μονεμβασίας, 11ο Περιφερειακό Τμήμα  ΝΑ Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης, Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης, Εμπορικός Σύλλογος Σκάλας.

Οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς του νομού εκφράζουν την αντίθεση τους και διαμαρτύρονται ενάντια στα παράλογα και εξοντωτικά μέτρα που επιβάλλονται με τους νόμους  4174/2013, 4172/2013, 4225/2013  ,κύριε πρόεδρε νομίζω είναι 4223/2013 έτσι; γιατί το είδα,

Η πραγματική οικονομία βιώνει μια τραγική κατάσταση ευρισκομένη προ της κατάρρευσης. Τα επιβαλλόμενα φορολογικά μέτρα και πρόστιμα φαντάζουν προσχεδιασμένα και μεθοδευμένα με στόχο την εξόντωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι δε αυτονόητο πως ουδεμία σχέση έχουν με τη θεμελιώδη αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης η οποία αποτελεί πυλώνα ουσιώδης σε κάθε ευνοούμενη η πολιτεία. Οι υπογράφοντες αρνούμαστε αυτή την εφαρμοσμένη πολιτική εξόντωση και ζητούμε την άμεση ανάκληση των ανωτέρω διατάξεων, ανάκληση και όχι εξωραϊσμό σπάζοντας σήμερα την, από πολλούς παρεξηγημένη σιωπή μας κραυγάζουμε «ΩΣ ΕΔΩ». Διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραια το δικαίωμα της «σιωπηλής  πλειοψηφίας», η οποία να είστε βέβαιοι ότι θα εκφραστεί όποτε και όπως πρέπει.

Αποφασίσαμε να αντιδράσουμε εκδίδοντας ψήφισμα το οποίο θα μεταβούμε στη Βουλή να το επιδώσουμε σήμερα 29-01-2014, προφανώς επιδόθηκε, στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Πλειώτας Χρήστος (Πρόεδρος Δ. Σ.) : Καλώς συμφωνούμε λοιπόν με το διατακτικό μέρος της εισηγήσεως. Ομόφωνα λοιπόν.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει απομαγνητοφωνηθεί

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Εκφράζει ευθεία και ξεκάθαρη θέση καταδίκης των διατάξεων των νόμων 4172/2013, 4174/2013 και 4223/2013 και να ζητά την άμεση κατάργηση τους επισημαίνοντας  τον κίνδυνο καθίζησης της μικρομεσαίας επαγγελματικής δραστηριότητας στο Δήμο Σπάρτης από την εφαρμογή τους.

2) Υιοθετεί όλες τις θέσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων Λακωνίας και όλων των σωματείων επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων που υπογράφουν το συγκεκριμένο ψήφισμα και συντάσσεται με τις δίκαιες διεκδικήσεις τους .

3) Η απόφαση αυτή θα δημοσιοποιηθεί σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και θα αποσταλεί στους βουλευτές του νομού, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε όλους του Δήμους της Λακωνίας καλώντας τους να λάβουν όμοιες αποφάσεις. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 31/05-02-2014