Κέντρο Υγείας Αρεόπολης


Κέντρο Υγείας Αρεόπολης : Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ στο πλαίσιο του εθνικού ερευνητικού προγράμματος "ΥΔΡΙΑ" φιλοξένησε από τις 17/02/2014 έως και 20/02/2014 τους συνεργάτες του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας κα. Δενδρινού Αικατερίνη (Ιατρός), κ. Ανυφαντή Ελευθέριο (Επισκέπτης Υγείας) και κα. Γκούφα Ιουλία (Επισκέπτρια Υγείας), συμμετέχοντας ενεργά στη διεξαγωγή της μελέτης.

Η έρευνα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. του Υπουργείου Υγείας και στοχεύει στην καταγραφή της κατάστασης της υγείας και των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού της Ελλάδας.

Η αποτύπωση της κατάστασης της υγείας, των ατομικών χαρακτηριστικών, των διατροφικών επιλογών, των συνηθειών διαβίωσης (όπως οι καπνιστικές συνήθειες και η σωματική δραστηριότητα) καθώς και η διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων αυτών με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού μπορεί να αναδείξει πολλές πτυχές της υγείας των ατόμων και των δυνατοτήτων προστασίας της.

Η αποτύπωση αυτή προϋποθέτει συλλογή δεδομένων από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού μέσω ερωτηματολογίων καθώς και μετρήσεων σωματομετρικών χαρακτηριστικών, αρτηριακής πίεσης και εργαστηριακών δεικτών αίματος. Παράλληλα, η προτυποποίηση των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή διαχρονικών και διακρατικών συγκρίσεων.

Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ βασίζεται στα πρότυπα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας (European Health Examination Survey, www.ehes.info).