Περιφέρεια Πελοποννήσου - Αγροτικά θέματα


Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

2/2014 - Σε απόσταση αναπνοής είναι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η εκκίνηση του πιλοτικού και καινοτόμου προγράμματος για την κτηνοτροφία, το οποίο θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αποτελεί απόρροια της συστηματικής συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος του προγράμματος η «Ανάπτυξη της σύγχρονης κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των προϊόντων αυτής στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου» και συγκεκριμένα η δημιουργία οργανωμένων πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων και ο διπλασιασμός μέσα στην πενταετία της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, του οποίου η τιμή διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές παρά τις γενικότερες μειώσεις.

            Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Γ.Π.Α. κ. Γ. Ζέρβας. Η προετοιμασία και κατάρτιση του Προγράμματος έγινε με τη στενή συνεργασία τοπικών φορέων και εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.

            Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού θα δοθεί έμφαση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας για τον οποίο προσφέρεται περισσότερο η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η αιγοπροβατοτροφία, συγκριτικά με τους άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας, παρά τις υφιστάμενες αδυναμίες της, παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και άριστη προοπτική για το άμεσο και απώτερο μέλλον, κυρίως λόγω της φέτας και των υπόλοιπων τοπικών τυριών.

            Σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν, εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με ετησία παραγωγή 81.000 τόνους πρόβειο γάλα και 31.000 τόνους αίγειο γάλα, 110 μονάδες παραγωγής εκλεκτών τυροκομικών προϊόντων και αρκετές μονάδες ζωοτροφών-εφοδίων.  

            Η όλη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στο να θέσει την αιγοπροβατοτροφία σε σύγχρονες βάσεις, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης αξιοποιώντας:

­τους υφιστάμενους φυσικούς νομευτικούς πόρους (βοσκοτόπους),

­το ανθρώπινο παραγωγικό δυναμικό (τους ήδη ασχολούμενους με την αιγοπροβατοτροφία και αυτούς που επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά και επιχειρηματικά με αυτή), και

­τα παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα, με βάση το γάλα και το κρέας, προσδίδοντας σ’ αυτά προστιθέμενη αξία (καθιστώντας τα ΠΟΠ).

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

1.     Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων στις περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος είναι σχετικά νέος σε ηλικία ή υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την εκμετάλλευση (κτηνοτροφική μονάδα).

2.   Ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, σύγχρονων και λειτουργικών από νέους ανθρώπους με υψηλό, κατά προτίμηση, μορφωτικό επίπεδο,

3.   Ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων από ομάδες παραγωγών που έχουν ήδη μονάδες και επιθυμούν να μετεγκατασταθούν ή από νέους που θέλουν να ασχοληθούν συστηματικά και επαγγελματικά με την κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία), και

4.    Ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. τυριά, κρεοσκευάσματα κλπ.) με βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, ώστε να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να αναγνωριστούν, για όσα απ’ αυτά είναι εφικτό, ως ΠΟΠ.

             Βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι την προσεχή πενταετία να διπλασιαστεί η σημερινή παραγωγή αιγοπροβείου γάλακτος ώστε να καλυφθούν οι συνεχείς ανάγκες για παρασκευή φέτας, σφέλας, γραβιέρας και τυριών από αίγειο γάλα που παρουσιάζουν μια αλματώδη ανάπτυξη και άμεση ζήτηση.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά την κρίση, οι τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί αλλά έχουν παρουσιάσει σημαντικές αυξήσεις. Στη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος υπήρξε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ενστερνίστηκε την ιδέα των κτηνοτροφικών πάρκων και στο πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε  δημιουργήθηκε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, και με την Τράπεζα Πειραιώς που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα γίνουν.

          Όλες οι φάσεις του Προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Τρίπολη στης αρχές Μαρτίου παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη, εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραιώς και όλων των αρμόδιων φορέων.

            Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλης  έκανε  την παρακάτω  δήλωση: «Ένα μεγάλο  ευχαριστώ  σε όλους όσους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση και συγκρότηση του  Προγράμματος  για την  ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα στον Καθηγητή κ. Γ. Ζέρβα. Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα, που αποτελεί ένα στοχευμένο πακέτο δράσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία  και συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει μια νέα πνοή στην κτηνοτροφία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα δημιουργήσει πρωτογενή πλούτο στηρίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και δίνοντας πρόσφορο έδαφος για νέα εγχειρήματα σε νέους κτηνοτρόφους σε έναν κλάδο που είναι εξαιρετικά κερδοφόρος».