Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Στις 18 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Διαχείριση απορριμμάτων

Β. Ημερίδες 

Ενημέρωση από τα μέλη της επιτροπής για την ημερίδα της ΠΕΔ με θέμα: «Νέα Προγραμματική Περίοδος - Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020»

Γ. Οικονομικά θέματα

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2014

Έγκριση καταβολής εισφοράς, για το έτος 2014, της ΠΕΔ Πελοποννήσου ποσού 1.500,00€, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Δ. Επιτροπές & Συμβούλια 

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.