Δήμος Σπάρτης


    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει τον παράλληλο έλεγχο του για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014.

Το μέτρο αυτό ίσχυε μέχρι την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας στης 23/09/2013, που με την εφαρμογή του συνέβαλλε στην εύρυθμη λειτουργία και κυκλοφορία των οχημάτων στη πόλη της Σπάρτης, στο θέμα της στάθμευσης τους στο εμπορικό της κέντρο.

Με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ο νόμος Ν.4172/2013 άρθρο 81 παράγραφος 4 ορίζει ότι οι αρμοδιότητες που της είχαν ανατεθεί θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο ίδιος νόμος δίνει το δικαίωμα στο Δήμο με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου να έχει παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων της καταργημένης πλέον Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του δήμου.

Κάνοντας χρήση του νόμου ο Δήμος Σπάρτης με απόφαση του θα ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας στα πλαίσια του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης με υπαλλήλους του που θα οριστούν με απόφαση από το Δήμο Σπάρτης και θα είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση του μέτρου.

Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμόζεται όπως ορίζεται από παλαιότερες αποφάσεις του Δήμου Σπάρτης και συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών που επισημάνονται με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις ώρες 08:00 έως 15:00. Δεν θα εφαρμόζεται τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Το τέλος στάθμευσης θα παραμείνει όπως ισχύει και θα διατίθεται από τα μέρη που πωλούνταν και πριν τα περίπτερα κ.τ.λ.

Όσοι είχαν δικαίωμα κάρτας μόνιμου κατοίκου εντός της ζώνης της ελεγχόμενης στάθμευσης και έχει λήξει μπορούν να τις προμηθευτούν από τα γραφεία του δήμου με τη διαδικασία που ίσχυε, το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κάρτες στάθμευσης που δικαιούνται όσοι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την απόφαση του Δήμου για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης.    

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να σεβαστούν το μέτρο και να συνδράμουν με τον τρόπο τους στην βελτίωση του κυκλοφοριακού και στην εύρυθμη λειτουργία της πόλη της Σπάρτης.

 

                                                                               Ο Αντιδήμαρχος

                                                                            Ευστράτιος Κοκκορός