Π.Ε Λακωνίας - Υποδομές


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη
η ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ του έργου "Σταθεροποίηση των Βραχώδων Πρανών του Κάστρου Μονεμβάσιας"


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχώδων Πρανών Κάστρου Μονεμβασίας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 25 του ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.500.000,00€, με Τελικό Δικαιούχο τον Δήμο Μονεμβάσιας.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την πραγματοποίηση μέτρων σταθεροποίησης και συγκεκριμένα:

1. Καθαιρέσεις Επισφαλών Τεμαχίων 

2. Κατασκευές Λιθοδομών

3. Αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχίων.

4. Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος πάνω στο πρανές και σε θέσεις όπου η βραχομάζα είναι έντονα κερματισμένη και χαλαρωμένη, σε θέσεις που εμφανίζονται επικρεμάμενοι βράχοι πάνω σε κατοικίες κ.α.

5. Βραχοπαγίδες - Κατασκευή και Τοποθέτηση.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης  Λακωνίας κ. Αδαμαντία. Τζανετέα εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ένταξή και χρηματοδότηση του έργου στο ΔΕΠΙΝ  δήλωσαν ότι με το εν λόγω έργο θα αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα αστάθειας των βραχωδών πρανών στο χώρο του Κάστρου της Μονεμβάσιας με αποτέλεσμα την προστασία του μοναδικού πολιτιστικού Μνημείου από τις καταπτώσεις βράχων που εγκυμονούν κινδύνους για τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες του μνημείου.