ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ


 

         (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

28/1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εν συνεχεία του εγγράφου που μας διαβιβάστηκε και με το οποίο ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Καστορείου «Ο ΚΑΣΤΩΡ», ο πολιτικός σύλλογος Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» και ο σύλλογος φίλων του βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ»  διαμαρτύρονται για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Με την υπ’αρ. 190/09-11-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πελλάνας είχαν καθοριστεί τα τέλη ύδρευσης:

  1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 25,00 €
  2. Τέλος κατανάλωσης

 

Κλίμακες

Ευρώ/m³

    0 - 50

0,10

  51 - 60

0,50

  61 - 80

1,00

81 & άνω

3,00

Οι λογαριασμοί αφορούν δίμηνο

 

Επίσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καταμέτρηση λόγω κακής λειτουργίας του υδρομέτρου για το τρέχον δίμηνο και μέχρι την επισκευή του ή αντικατάστασή του θα χρεώνεται με το ανωτέρω όριο της κατανάλωσης των 80 κυβικών.

Η ΔΕΥΑΣ κρίνοντας υπερβολικό το τιμολόγιο που είχε επιβάλλει ο πρώην Δήμος Πελλάνας και για διαχειριστικούς λόγους και περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης νερού  με την 96/2013 απόφασή του καθορίσει το τιμολόγιο ύδρευσης της Δ.Ε. Πελλάνας ως εξής:

Πάγιο για τις οικίες 25,00 € + Φ.Π.Α. 23% (παραμένει ως είχε)

Κλίμακες

Ευρώ/m³

    0 - 200

0,15

201 - 300

0,40

 301 & άνω

2,00

+ Φ.Π.Α. 13%

 

Οι λογαριασμοί θα αφορούν διάστημα πέντε μηνών (από Ιούνιο έως και Οκτώβριο.

Όσον αφορά το Φ.Π.Α. 23% και 13% είναι υποχρεωτική η επιβολή του από το Νόμο και θα ίσχυε έτσι και αλλιώς.

Όσον αφορά την υποδομή των δικτύων και δεδομένων η ΔΕΥΑΣ με επεμβάσεις προέβη σε καθαρισμό δεξαμενών και τοποθέτηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίου έτσι ώστε να εξασφαλίσει υγιεινό νερό για τους κατοίκους. Κατά το 2012 τα βεβαιωθέντα έσοδα από την Δ.Ε. Πελλάνας ανήλθαν στο ποσό των 65.670,87€ ενώ αντίστοιχα τα έξοδα συντήρησης δικτύων, δεξαμενών κλπ ανήλθαν στο ποσό των 103.868,65€.

Όσον αφορά την αποχέτευση η τιμή παρέμεινε η ίδια σε όσους κατοίκους έχουν συνδεθεί με την επιβολή του Φ.Π.Α. ο οποίος όμως όπως έχει αναφερθεί είναι υποχρεωτικός από το Νόμο και δεν το επιβάλλει η ΔΕΥΑΣ. Θα πρέπει να τονισθεί η επιβολή του Φ.Π.Α. ισχύει και στους Δήμους πλέον.

Η  ΔΕΥΑΣ ήδη ανάθεσε σε μελετητή την εκπόνηση μελέτης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης συνολικού κόστους 10.000,00€ στην Τ.Κ. . Καστορείου.

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι το 80% περίπου των λογαριασμών   που αφορούν την κατανάλωση νερού δεν υπερβαίνει κατά έτος το ποσό των 35-40€.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ΔΕΥΑΣ φροντίζει να χορηγεί πόσιμο νερό σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας και ότι η κακόπιστη κριτική και παραπληροφόρηση δεν βοηθούν στην προσπάθεια που καταβάλλει η Δημοτική Επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της που δεν είναι άλλοι από την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η ΔΕΥΑΣ έχει ως στόχο της τις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας και δεν μπορεί να δεχθεί ένας πολίτης που καταναλώνει 50 κυβικά νερό να πληρώνει όσο και ένα πολίτης που καταναλώνει 1000 κυβικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ