Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας


Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από τη γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο Τεύχος Β΄ αριθ. φύλλου 3130/9-12-2013, η υπ΄αριθ. 2958/149999/4-12-2013 απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. με θέμα «Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα  από  τη γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014».

Οι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι 31-1-2014 είτε κατ΄ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου στην αρχή στην οποία κατατίθενται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας