Εγκατάσταση Νέων Γεωργών


Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε η 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Π.Α.Α 2007 – 2013 για το έτος 2014.

        Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18/3/2014 έως 16/5/2014. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει το φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

     Η οικονομική ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί  κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ

     Περισσότερες πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, τηλ 2731363323 και στο ίντερνετ www.agrotikianaptixi.gr