Π.Ε Λακωνίας - Αγροτικά θέματα


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ενημερώνει τους δικαιούχους διετούς παράτασης 2012-2013 της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. (πρόσκληση με αρ. 080294/17-11-2011), ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 2624/157769/18-12-2013 Υπουργική Απόφαση έγκρισης των δικαιούχων και έχει αρχίσει η υπογραφή των συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης στη δράση 1.1 είναι η προσκόμιση της υπογεγραμμένης Σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση ενίσχυσης (σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπ. αρ. 079833/25-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β΄).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε συνεργασία με τους γεωπόνους-συμβούλους να επικοινωνήσουν στη ΔΑΟΚ Λακωνίας και στα τηλέφωνα 27313-63327, 27313-63325, 27313-63322  ώστε η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων να ολοκληρωθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.