Δήμος Σπάρτης


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - «Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Σπάρτης, επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα) και μελών της Εταιρείας Συμβούλων Ανάπτυξης – GIZ, ενόψει της έναρξης του έργου Αναδιοργάνωσης και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Ικανότητας του Δήμου Σπάρτης.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σπάρτης είναι μεταξύ των πέντε πιλοτικών Δήμων της χώρας.

Κατά τη συνάντηση με θέμα: «Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα» έγινε λεπτομερής παρουσίαση του έργου καθώς επίσης και μία πρώτη συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου τα οποία θα συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασίας.

Τα μέλη του κλιμακίου καλωσόρισε ο Δήμαρχος κ. Σταύρος Αργειτάκος, ο οποίος τόνισε ότι σκοπός του έργου είναι η αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών, η ενδυνάμωση του Δήμου για την αποτελεσματική συμμετοχή του στη νέα προγραμματική περίοδο και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας.

Στο κλιμάκιο μετείχαν ο κ. Βασίλης Κάππας (Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα), ο καθηγητής κ. Παντελής Σκλιάς (GIZ), η κ. Daniela Funke (GIZ) και ο κ. Θάνος Παπάζογλου (GIZ) .

   Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας την οποία παρέχει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα στην Ελληνική Κυβέρνηση, σε θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης υπό την μορφή ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις, αφενός σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης προσωπικού και διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου σε θέματα βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων των Δήμων, όπως: διαχείριση – χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων, κοινωνική πολιτική, χωροταξία – περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά. Ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης περιλαμβάνει πέντε πυλώνες στους οποίους συνοψίζονται οι παραπάνω δράσεις.

   Ο οδικός χάρτης υπεγράφη τον Απρίλιο του 2012 και συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας. Το έργο χρηματοδοτείται απευθείας από κονδύλια της Ε.Ε. και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/7/2014.