Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Λακωνίας.


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σύλλογο Γεωπόνων Νομού Λακωνίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Λακωνίας που προέκυψε μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2013.

Νέος Πρόεδρος είναι ο κ. Θεοφάνης Λάζαρης και Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος.