Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές


Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δημοπράτησε τo έργο "Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Λακωνίας"

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Λακωνίας», προϋπολογισμού 400.000 €.

Στην μελέτη του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση τμημάτων του οδοστρώματος που έχουν υποστεί φθορές και εργασίες βελτίωσης σήμανσης - ασφάλισης σε διάφορες θέσεις του Εθνικού αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου στα σημεία όπου απαιτείται.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα δήλωσε ότι, παρά τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών στην Λακωνία και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα έργα όπως το συγκεκριμένο, καθώς η συντήρηση των βασικών οδικών αρτηριών διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση προσώπων και αγαθών.