Δήμος Μονεμβασίας - ΥΠΟΔΟΜΕΣ


ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Μονεμβασίας μετά από μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία επέτυχε την τροποποίηση της πράξης και την ένταξη σαν νέο υποέργο  την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλεως της Νεάπολης με την αριθ. πρωτ. οικ. 109059/19.09.2013, Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό στις 04.07.2013, ο Δήμος Μονεμβασίας   μετά από  σκληρή δουλειά της δημοτικής αρχής και αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, υπέβαλε  με την αριθ. πρωτ. 15823/2013 Αίτηση-Τεχνικό Δελτίο για τροποποίηση της πράξης και αλλαγή τελικού δικαιούχου και φορέα υλοποίησης.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο επόμενο διάστημα ο Δήμος θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου.

Αποτελεί μεγάλη επιτυχία  και το πιο σοβαρό βήμα για την υλοποίηση του, παράλληλα δώσαμε μια καλή απάντηση στις Κασσάνδρες και προχωράμε σταθερά στην υλοποίηση έργων και δράσεων που έχουμε προγραμματίσει.

Με την κατασκευή του έργου θα αντιμετωπιστούν υπαρκτά προβλήματα ρύπανσης του ακταίου, θαλάσσιου και υπόγειου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις  συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο αυτό είχε ενταχθεί στις 19-07-2010 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, με δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 11,17 εκ. ευρώ και τρία υποέργα.       

Για το πρώτο υποέργο, προϋπολογισμού 5,39 εκ. ευρώ, είχε υπογραφεί σύμβαση στις 27-7-2011 με διάρκεια έως 27-7-2013, μετά όμως την εγκατάσταση του Αναδόχου διαπιστώθηκε από την Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ε΄ ΕΠΚΑ) ότι το έργο χωροθετείται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και γι’ αυτό απαιτείται να εγκριθεί και υποέργο αρχαιολογίας.

Στις 22-11-2012 εγκρίθηκε η επιπλέον πίστωση (263.400 €), παρ’ όλα αυτά οι εργασίες που εκτελούνταν υπό την αρχαιολογική παρακολούθηση διακόπηκαν στις 4-9-2012, επειδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία, δεν είχε διαθέσιμο προσωπικό για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του υποέργου, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών 7-12-2012, με απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και τη διάλυση της σύμβασης.

Ο Δήμος Μονεμβασίας ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην τροποποίηση της πράξης και στην ένταξη του Υποέργου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

=============================

 

            Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 7 Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

            Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού  911.690,33 €, υπογράφηκε σήμερα 20/09, από το Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΥΡΙΑ Κατασκευαστική Α.Ε.

            Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 12 μήνες.      

            Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Νέου Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 7 της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης,  συνολικής  κάλυψης Ε = 867,80 m²  με Ε υπογείου=338.07 m2,  Ε ισογείου = 769.01 m² και Ε ημιυπαιθρίων = 69,28m².

            Οι χώροι που έχουν προβλεφθεί είναι ανάπαυσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας νηπίων, αίθουσες υποδοχής (πολλαπλών χρήσεων), κουζίνα – τραπεζαρία, WC, γραφεία διοίκησης, αποθήκες, και προσβάσεις για ΑμΕΑ.

            Ο παιδικός και βρεφικός σταθμός σχεδιάστηκε με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα της εγκυκλίου ΔΤΧ/Β/4234/1616/1983 «Προδιαγραφές παιδικών σταθμών», για 60 θέσεις ως εξής:

  • Τομέας βρεφών (2-18 μηνών): 10 θέσεις
  • Τομέας νηπίων (1.5 – 5.5 ετών): 50 θέσεις

            Επίσης προβλέπεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (φύτευση δέντρων, χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός κ.τ.λ).                                

            Με την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού αφενός θα επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα στέγασης των νηπίων της Δ.Ε Νεάπολης και αφετέρου  θα αναβαθμιστεί η ποιότητα  των παρεχομένων υπηρεσιών προς  τους μικρούς μαθητές της Δημοτικής Ενότητας.