Περιφέρεια Πελοποννήσου - Υποδομές


Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΕΛΙΚΑΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 453.255 €.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά  την αντικατάσταση αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Ελίκας και Αγ. Μάμα συνολικού μήκους 3.115 μέτρων.

Mε την προτεινόμενη αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα επιτευχθεί βελτίωση λειτουργίας του δικτυού, εξοικονόμηση νερού, προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και προστασία της δημόσιας υγείας.