Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 25/9/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί εγκρίσεως της 96/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης με θέμα «τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑ» (σχετικές οι αριθ.52/2013 και 77/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ)

Εισηγητής  κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

2ο Περί υποβολής πρότασης με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης» στο Ε.Π. ΄΄Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής΄΄ και τον άξονα Προτεραιότητας 1: «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής  ο κ.Δήμαρχος

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Κατασκευή ξύλινης πέργκολας στο πάρκο Καρβουνόρεμα Τ.Κ. Γεωργιτσίου της Δ.Ε. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

4ο Περί έγκρισης της αριθ.119/2013 μελέτης, έγκρισης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε. Οινούντος»  και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

5ο  Περί έγκρισης της αριθ.133/2013 μελέτης, έγκρισης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε. Φάριδος»  και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

6ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικών προσβάσεων στις αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίων Δ.Ε. Πελλάνας»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

8ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Καλυβίων Σοχάς 2010», αναδόχου Αντώνη Καούρη.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο  Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών «κάδων απορριμμάτων» και «καυσίμων για τα Ν.Π. του Δήμου»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

11ο Περί δημιουργίας μιας (1) θέσεως στάθμευσης οχημάτων για τη εξυπηρέτηση ατόμου Μ.Ε.Α. κ.Πολίτη Αντωνίου, επί της οδού Λυσάνδρου αριθ.28 στη Δημοτική Κοινότητα Σπάρτης.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Περί δημιουργίας μιας (1) θέσεως στάθμευσης οχημάτων για τη εξυπηρέτηση ατόμου Μ.Ε.Α. κ.Νταλιάνη Πέτρου, επί της οδού Κ.Παλαιολόγου αριθ.135 στη Δημοτική Κοινότητα Σπάρτης.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

14ο Περί τροποποίησης της 415/20013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί συμμετοχής του Δήμου στις αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Μόρφου  Κύπρου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί συμπλήρωσης της αριθ.491/13-09-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

17ο Περί έγκρισης δαπανών και ψήφιση πίστωσης για τη «διενέργεια μνημόσυνου ευεργετών Δήμου – διεξαγωγή ποδηλατικών αγώνων»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός