ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


1. Σας γνωστoποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/2013 από ώρας 08:00 έως 12:00 στις παρακάτω περιοχές:

 Αγ.Ειρήνη Βάρσοβα, Λογγάστρα, Βορδώνια, Καστόρι, Περιβόλια, Αλευρού, Πελλάνα, Παρδάλι, Γεωργίτσι, Αγόριανη, Λογγανίκο, Κυπαρίσσι  κλπ.

 2. Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2013 από ώρας 08:30 έως 14:30 στις παρακάτω περιοχές:      

Δαφνί,  Κροκεές,  Στεφανιά, Λάγιο,  Σκάλα, Λεήμων, Έλος, Αστέρι. Περιστέρι, Γράμμουσα, Μυρτιά, κλπ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.