Δήμος Μονεμβασίας


 10.09.2013

  Ο Δήμος Μονεμβασίας υπέβαλε στις 29.08.2013, αίτηση στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013,  για ένταξη του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΙΚΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 453.255,00 €, η μελέτη του οποίου εκπονήθηκε από το Δήμο Μονεμβασίας.

            Η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης όλων των παλιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο με νέους αγωγούς καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Ελίκας και στον οικισμό «Άγιος Μάμμας».

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τον επανασχεδιασμό των παλαιών δικτύων για την ομοιόμορφη διανομή του νερού που περιλαμβάνεται στη μελέτη, θα εξασφαλιστεί πλήρως η ικανοποίηση των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας και του οικισμού, σε δίκτυα ύδρευσης.

 28.08.2013

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους Δημότες του, ότι η χάραξη του αιγιαλού της  Δ.Κ  Νεάπολης δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 452/Δ/26.08.2013.

Μαζί με το Λιμενικό Ταμείο μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες προέβησαν και ολοκλήρωσαν τη χάραξη του αιγιαλού.

Με αυτόν τον τρόπο καλύφθηκε ένα  κενό  δεκαετιών που υπήρχε και θα ανοίξει ο δρόμος για την επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου στο Καρνάγιο καθώς και για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Ευχαριστούμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Λακωνίας, το Λιμεναρχείο Νεάπολης καθώς και όλους όσους βοήθησαν στη χάραξη και έγκριση του αιγιαλού.

28.08.2013

Ο Δήμος Μονεμβασίας πραγματοποίησε με επιτυχία την ανόρυξη της υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ Βελανιδίων καθώς και  48ώρη δοκιμή  από όπου φαίνεται ότι η παροχή ύδατος είναι περίπου 20 κυβικά μέτρα την ώρα.

Το επόμενο βήμα θα είναι η τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος  καθώς και η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας .

 27.08.2013

 

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους Δημότες του, ότι στη Δ.Κ  Νεάπολης θα δημοπρατηθεί το έργο «Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης»,  συνολικού προϋπολογισμού 86.000,00 € με ΦΠΑ στις 30/09/2013.

 Γενικός σκοπός του έργου είναι η οργάνωση και λειτουργία χώρων προβολής της Ναυτικής Παράδοσης.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του Μουσείου Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης στη Νεάπολη, επιτυγχάνεται:

Η διατήρηση, η προβολή και η διάδοση του Ναυτικού πνεύματος και της Ναυτικής μας παράδοσης στις νέες γενιές.

Η συγκέντρωση, συντήρηση, έκθεση και προβολή πάσης φύσεως αντικείμενων και κειμήλιων που σχετίζονται με την Ναυτική μας παράδοση.

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και η καλλιέργεια της αγάπης των νέων για τη θάλασσα, γεγονός που εκπληρώνει και την παιδαγωγική αποστολή του Μουσείου.