ΕΛ.Γ.Α - Αγροτικά Θέματα.


Την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.528 παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.

Ειδικότερα, για ζημιές του 2012 4,3 εκατ. ευρώ και για ζημιές του 2013 920.781,93 ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε πατάτες, κηπευτικά, ελιές και πορτοκάλια και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια.

Για τη Λακωνία : Ο ΕΛΓΑ αποζημίωσε τους παραγωγούς της Λακωνίας για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο με το ποσό των 122.689,52 ευρώ.