Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Γρηγόρης Αποστολάκος, με αφορμή Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Βουλευτού κυρίας Πατριανάκου, σε ότι αφορά στην καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους του Νομού Λακωνίας, ενημερώνει για τα εξής:

Το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο την ορθή ενημέρωση των Δικαιούχων παραγωγών δημοσίευσαν   από τις 11 Μαίου 2012(αριθμ. 2297/55401/11.05.12»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ»)  στην ιστοσελίδα του  ΥΠΑΑΤ  καθώς και στους πίνακες Ανακοινώσεων των Δήμων – Κοινοτήτων και των ΕΑΣ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν μαζί με την αίτηση .

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διασφάλισε τόσο τη νομιμότητα της διαδικασίας όσο και τη  διαφάνεια και τους όρους της αρχής της ισοτιμίας ανάμεσα στους ωφελούμενους. Αρχή της ισοτιμίας, διότι όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι ενημερώθηκαν έγκαιρα για την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της, και διαφάνεια διότι όλοι είναι ενημερωμένοι επί των  κριτηρίων επιλεξιμότητας που διέπουν την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Στη συνέχεια και μόλις ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην εξέταση των φακέλων ακολουθώντας τα όσα αναφέρονται ρητά και αναλυτικά στην ‘’πρόσκληση της εξισωτικής’’. Υπογραμμίζουμε, για όσους και όσες το αγνοούν, ότι η καταβολή επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κλπ. στον γεωργικό τομέα, ακολουθεί αυστηρούς κοινοτικούς κανόνες και η μη συμμόρφωση του κράτους μέλους σε αυτούς επισύρει βαρύτατα πρόστιμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διασφαλίσει την ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ της καταβολής όλων των επιδοτήσεων και αυτό πράττει. Αλλωστε, οι γνωστές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για την Πατρίδα μας καθιστούν ακόμη ποιο επιτακτική την ευθύνη όλων των οργανισμών του Δημοσίου, πόσω δε μάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ . Οφείλουμε επιτέλους να ενεργούμε με τρόπο που διασφαλίζει  τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Θα ήταν καταστροφικό για όλους μας και για την χώρα μας, να αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Υπογραμμίζουμε στο σημείο αυτό , ιδιαίτερα σε όσους αγνοούν αυτές τις διαδικασίες, ότι τέτοια  λειτουργία θα επέσυρε κίνδυνο δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με την επιβολή προστίμων στη χώρα μας συνολικού ύψους άνω του 2 δις ευρώ από την Κοινότητα. 

Ωστόσο, με στόχο να εξαλειφθούν τα μεμονωμένα πιθανά σφάλματα , ο ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφό του δίνει την ευκαιρία σε όσους έχουν ελλιπή δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των καταστάσεων δικαιούχων στους κατά τόπους δήμους, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

Τέλος , βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους Λάκωνες , ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τους παραγωγούς του Νομού  και για το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατέβαλε τα κάτωθι ποσά:

Εξισωτική Αποζημίωση : 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε 1857 συμπολίτες μας.

Άμεσες ενισχύσεις : 50 εκατ. Ευρώ

Αναδιάρθρωση καλλιεργιών: 1,608 εκατ. Ευρώ

Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης:  5,125 εκατ. Ευρώ

Μέτρα Αλιείας : 1,5 εκατ. Ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ μέσα στο 2013 έχουν κατατεθεί 58 εκατoμμύρια ευρώ.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Διοίκησή του τιμώντας τον ρόλο που του ανατέθηκε από την Κυβέρνηση,  λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων , αλλά πάντα με σεβασμό στις Κοινοτικές Οδηγίες και την νομιμότητα.

Ως εκ τούτου ανακοινώσεις, ερωτήσεις και Δελτία Τύπου που γίνονται μόνο και μόνο για δημιουργία ευκαιριακών εντυπώσεων, δεν συνεισφέρουν τίποτε ουσιαστικό ούτε στον  αγροτικό κόσμο αλλά ούτε και στο τεράστιο έργο που προσπαθεί να επιτελέσει αυτή η Κυβέρνηση προσπαθώντας να βγάλει την χώρα από τη στενωπό που οι πρακτικές της “προχειρότητας’’ και του λαϊκισμού την έχουν σύρει.

5/8/2013

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Γρηγόρης Αποστολάκος

================================

Η Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Βουλευτού κα. Πατριανάκου ήταν η εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : «Απόρριψη σημαντικού αριθμού αιτήσεων των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012 στο Νομό Λακωνίας»

            Στις 12 Ιουλίου 2013 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012.

            Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Η πληρωμή πραγματοποιείται σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” και δεν είχαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους.…Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούν να ενημερώνονται επίσης αναλυτικά και όσοι δικαιούχοι δεν τους καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών. Για τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δια μέσου των ΕΑΣ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε αφού γίνει ο έλεγχός τους, να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων είναι εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.».

            Στη Λακωνία σημαντικός αριθμός αιτήσεων (περίπου 1 στις 3 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες), των οποίων την υποβολή είχε δεχτεί το σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απορρίφθηκαν στη συνέχεια επειδή παρουσίαζαν ελλείψεις δικαιολογητικών, ενώ το ίδιο φαινόμενο φαίνεται ότι παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

            Η ταλαιπωρία, αλλά και οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της μετάθεσης σε απώτερο χρόνο της πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους εν λόγω δικαιούχους, είναι βέβαιο ότι θα είχαν αποφευχθεί αν το σύστημα του Οργανισμού απέρριπτε τις ελλιπείς αιτήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής τους, ώστε οι δικαιούχοι να τελούν εξ αρχής σε γνώση των συγκεκριμένων ελλείψεων και να είναι σε θέση να τις καλύψουν άμεσα, ώστε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους και να τους καταβληθεί η προβλεπόμενη Αποζημίωση.

            Υπενθυμίζεται ότι σε ανάλογα συστήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως π.χ. στο TAXISNET, κατά την υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και λοιπών προβλεπόμενων διαδικαστικών πράξεων, σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης εγγραφής, ο πολίτης–χρήστης του συστήματος λαμβάνει αυτόματα σχετικό μήνυμα–ειδοποίηση, προκειμένου να προβεί στην ανάλογη συμπλήρωση ή διόρθωση κατά περίπτωση. Η δε ελλιπής αίτηση, δήλωση ή άλλη πράξη δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα, με αποτέλεσμα ο χρήστης του να γνωρίζει, σε περίπτωση αποδοχής της, ότι η υποβληθείσα αίτησή του είναι αν μη τι άλλο πλήρης.

            Επίσης, ακόμα και με τη δυσλειτουργία αυτή του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί οι συνέπειες της απόρριψης των αιτήσεων για τους αγρότες, αν υπήρχε πρόβλεψη έγκαιρης ειδοποίησής τους σχετικά με τις ελλείψεις, δεδομένου ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι γνωστά στον Οργανισμό.

            Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικές διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων και από άλλες περιοχές της χώρας, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο μαζικής απόρριψης των αιτήσεών τους λόγω μη υποβολής του εντύπου Ε1, το οποίο όμως, όπως ισχυρίζονται, είχαν κατ’ επανάληψη υποβάλλει.

            Η Εξισωτική Αποζημίωση συνιστά ενίσχυση που καταβάλλεται σε αγρότες μειονεκτικών ορεινών περιοχών και μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

            Στα προβλήματα αυτά έρχονται να προστεθούν τόσο οι επιπτώσεις της γενικευμένης οικονομικής κρίσης όσο και τα ειδικότερα προβλήματα του αγροκτηνοτροφικού κλάδου, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην πλειοψηφία του για την επιβίωσή του.

Δεν μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ανεκτή η δημιουργία επιπλέον προβλημάτων με περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις για τους αγροκτηνοτρόφους, λόγω της συστημικής και συστηματικής δυσλειτουργίας μηχανισμών που έχουν μάλιστα ως προορισμό την ενίσχυσή τους και τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Η στέρηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης από πραγματικούς δικαιούχους της, στη συγκεκριμένη εποχική περίοδο, συνεπάγεται και στέρηση της δυνατότητάς τους να προβούν στις αναγκαίες προμήθειες και δαπάνες για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους. Συνεπώς, δεν στερούνται απλά μιας ενίσχυσης, αλλά κατ’ ουσία στερούνται ενός αναγκαίου και προγραμματισμένου οικονομικού πόρου για την συνέχιση της βιοποριστικής τους δράσης.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

            1.- Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα δυσλειτουργίας του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ώστε να απορρίπτονται οι ελλιπείς αιτήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής τους, με αντίστοιχη ενημέρωση των δικαιούχων, οι οποίοι τελώντας εξ αρχής σε γνώση των συγκεκριμένων ελλείψεων θα είναι σε θέση να τις καλύψουν έγκαιρα, ώστε να εξασφαλίσουν την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης κατά το στάδιο της τακτικής πληρωμής και όχι σε απώτερο χρόνο;

            2.- Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει την άμεση πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ελλιπείς; Ειδικότερα προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε η πληρωμή της Αποζημίωσης να γίνει άμεσα μετά από την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών;

            3.- Στο Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγράφεται ότι: «Για τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δια μέσου των ΕΑΣ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε αφού γίνει ο έλεγχός τους, να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων.». Υπάρχει περίπτωση οι διαθέσιμες πιστώσεις να είναι μικρότερες από αυτές που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους που θα προσκομίσουν τα συμπληρωματικά έγγραφα;

            4.- Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την Εξισωτική Αποζημίωση του 2012 στο Νομό Λακωνίας, ποιος ο αριθμός των αιτήσεων που έγιναν δεκτές, ποιος ο αριθμός των αιτήσεων που απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ποιος ο αριθμός των αιτήσεων που απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά; Ποια είναι τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο της χώρας;

5.- Ποια ήταν τα αντίστοιχα στοιχεία για την περυσινή χρονιά, τόσο για τη Λακωνία όσο και για το σύνολο της χώρας;

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Φεβρωνία Πατριανάκου