Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Ιουλίου 2013 πραγματοποίησε την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης προς τους κτηνοτρόφους της Λακωνίας. Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Το συνολικό ποσόν το οποίο κατευθύνεται προς τον Νομό Λακωνίας είναι 1.779.101,62€ και αφορά 1857 δικαιούχους.          

 Ο Πρόεδρος

 Γρηγόρης Αποστολάκος