ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - Υποδομές


Τριχείλης : H πραγματική πορεία και εξέλιξη του έργου " Βιολογικός καθαρισμός Νεάπολης "


Μολάοι 12 Ιουνίου 2013         

 

Το τελευταίο διάστημα κατατίθενται επερωτήσεις που αφορούν στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της Νεάπολης και αμέσως μετά ακολουθεί Δελτίο Τύπου!

Κανείς από τους επερωτώντες δεν έχει έλθει σε επαφή με το Δήμο, για να πληροφορηθεί την εξέλιξη του έργου και τις ενέργειες του Δήμου για την πραγματοποίησή του.

Ο Δήμος Μονεμβασίας σαν κύριος του έργου, κάνει καθημερινά ενέργειες και βήματα προς τον αντικειμενικό του σκοπό, που είναι η επαναδημοπράτηση του Αποχετευτικού Δικτύου και η περάτωση της ανάδειξης του αναδόχου της Μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού (ως φορέας υλοποίησης είχε επιλεγεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Για το πρώτο Υποέργο του Αποχετευτικού Δικτύου, είμαστε κοντά στην επαναδημοπράτησή του. Μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες, έγινε ήδη ο Τακτοποιητικός Πίνακας και η διάλυση της σύμβασης της παλαιάς εργολαβίας. Επικαιροποιήσαμε ολόκληρη τη μελέτη και αμφότερα έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΠΕΡΑΑ, όπου βρίσκονται στο τελικό στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης, προκειμένου να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση του έργου.

Για το δεύτερο Υποέργο της Μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού, η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των δύο εναπομενουσών εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο μετά από μακροχρόνια διαδικασία, ενστάσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Για το τρίτο Υποέργο Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ύψους 263.400,00 €, το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική ένταξη και δημιούργησε τα περισσότερα προβλήματα, έχει δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη του προσωπικού και έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις.

Η παραπάνω πληροφόρηση είναι απολύτως ακριβής. Ολόκληρο το ιστορικό του έργου είναι διαθέσιμο σε όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ