Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά

Tακτική - ιστορική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά (υπαίθριος χώρος του Αγίου Δημητρίου - Μητρόπολη Μυστρά) την 22-5-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

" Εξέταση δυνατότητας βελτίωσης υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και υποστήριξης της αρχαιολογικής υπηρεσίας από το Δήμο Σπάρτης ".