Κ.Ε.Π. 0440 Δήμου Σπάρτης


ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΠ

Σπάρτη, 1 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.Π. 0440 του Δήμου Σπάρτης, που στεγάζεται στην οδό Λεωνίδου 40, θα παραμείνει κλειστό στις 2 και 3 Απριλίου 2013 λόγω της προσωρινής του μεταστέγασης στην οδό Αρχιδάμου 51, όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. 0209 του Δήμου με το οποίο και συνενώνεται.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ